Referat 20171204

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2017

Til stede: Fleur, Karin, Annette, Dino og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
5/2 – kl. 18.00 – Musvågevej 22, 2. tv.

3.a Grønt:

3.b Økonomi:
Budgetvedtagelse

3.c Havesalg:

Opdatering på havesalg

4. Formandsskab:
Internet opdatering. For få til at en udbyder vil etablere det. 

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:

7. Byggesager:

8. Evt.:
Bla

Referat 20171025

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017

Til stede: Annette, Karin, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
4/12 kl. 18:30 hos Annette.

Julefrokost 13/1 kl. 12.00…. – Krofatter. 5+2+2+6(heraf 4 børn)+3+2

3.a Grønt:
Der er klippet hæk hele vejen rundt.

3.b Økonomi:
Ikke noget at melde. Der er opkrævet el.

3.c Havesalg:Købere til fire haver

Fejl i ibrugtagningstilladelser…. De forsøges rettet op på i kredsen.

4. Formandsskab:
Orientering om foreløbige sagsomkostninger.

Høring

Elmåler

5. Øvrigt – siden sidst:
Skal vi undersøge omkring fælles internet.

6. Planlægning:
Flagstrygning. Karin sørger for rundstykker + kaffe + mælk + sukker, Annette kaffe+krus, Fleur byder velkommen, Annette synger for, øl og sodavand, Sange – kasper gør klar.

Elmålertjek.

Vandlukning.

7. Byggesager:
igangværende:

10 stk

8. Evt.:

Bla

Referat 20170918

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/9-2017

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Diana, Dino, Kasper

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

25/10 – hos Annette, Chr. Molbechsvej 5

 

3.a Grønt:

Hækkehøjde på to haver.

Hvad gør vi med de steder hvor der ikke er have overfor? Vi kommer med et bud på GF til en beslutning.

3.b Økonomi:

Kun én have er i restance.

3.c Havesalg:

2 haver er solgt

3 fortsat til salg

kommende: Elmevej  – Birkevej – Birkevej

 

4. Formandsskab:

Såfremt det bliver nødvendigt at sætte have på auktion starter vi på kr. 100.000.

Udbydes til medlemmerne.

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Vi giver tillladelse til at bygge den overdækkede terrasse.

Rønnevej. Vi deler haven. Om den lille have skal være have eller fællesareal afventer vi beslutning omkring. Men dette er den mulighed som gennem flere år er forespurgt på GF for at finde en have der kunne benyttes til noget fælles.

 

6. Planlægning:

 

7. Byggesager:

Birkevej

Egevej

Egevej

 

8. Evt.:

Diskussion af storskraldscontainer.

 

Referat 20170818

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/8  

Til stede: Annette, Fleur, Diana, Karin & Dino

Dagsorden:

Godkendelse af Dagsordnen.

Næste møder.

Udvalg.

Formandskab.

Øvrigt – siden sidst.

Planlægning.

Byggesager.

Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

Hvilke dage kan du Kasper? Mandag d. 18/9 eller onsdag 20/9 hos Fleur

3.a Grønt:

Haverunde 27/8. Der skal skrives ud til medlemmerne nu eller senest d. 20/8.

Det gælder både indvendigt og udvendigt.

3.b Økonomi:

Der er penge på kontoen

3.c Havesalg:

Der har været fremvisning lørdag d. 12/8 & d. 14/8, næste uge d. 21/8. Der vil dog igen være fremvisning for ventelisten d. 16/9

4. Formandsskab:

?

5. Øvrigt – siden sidst:

Arbejdsdage i juli/august ok besøgt, mest fjernelse af ukrudt. Måske skal den i
 
august flyttes til senere i august. Så kommer der måske flere?

6. Planlægning:

Container. Weekenden d. 15/9 – 17/9 & 29/9 – 1/10

Flagnedtagning d. 29/10

7. Byggesager:

?

8. Evt.:

Høns i have. Der er også blevet skudt med hagl.

SMS til medlemmerne om at skraldecontainerne kun er til køkkenaffald og ikke til alt mulig andet skrald.

Til næste møde. – Nyt skraldesystem til næste år.

– Forspørgsel fra et medlem. En container til storskrald én gang om året

– suppleant for Diana?

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Trillegården.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Trillegården.

 

 1. juni 2017 kl. 16.30 på Rønnepladsen.

 

Dagsorden

 

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.

 

 

***

Som følge af opfordringen fra Kolonihaveforbundet foreslås følgende i vores vedtægter tilføjet/ændret. Således vil alle til hver en tid være underlagt de samme vilkår, modsat i dag hvor vi opererer med flere forskellige vilkår(se bilag for yderligere dokumentation/konsekvenser). I flg. Kolonihaveforbundet vil denne ændring være en fordel for langt de fleste medlemmer, mens der er en teoretisk mulighed for at enkelte medlemmer kan have helt særlige forhold som dermed vil opleves som en forringelse – uden at forbundet dog kommer med eksempel på dette:

 

Nuværende ordlyd:

 

 • 4

Stk. 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.

 

Forslag til ny ordlyd:

 

 • 4

Stk. 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet. Lejeforholdet mellem medlemmerne og foreningen reguleres af de til enhver tid gældende standardlejevilkår for leje af et kolonihavelod under Kolonihaveforbundet, uanset ordlyden i medlemmets lejekontrakt.

 

 

Vedlagt forbundets oversigt over forskellene mellem de ældre og den nye lejeaftale.

Dokumenterne kan rekvireres ved forudgående aftale hos formanden.

Referat 20170620

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/6

Til stede: Karin, Diana, Fleur, Dino og Kasper. Afbud: Annette.
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16/8 – Bestyrelsesmøde hos Dino

3.a Grønt:
NB!
2 haver 

Udtaget præmiehaver. Bodil og Per deltog.

3.b Økonomi:
intet nyt

3.c Havesalg:
Rønnevej 91
Pilevej 73

4 haver til godkendelse

4. Formandsskab:
Ny ekstraordinær GF i Kredsen – ny kassérer.

5. Øvrigt – siden sidst:
Skrald.

6. Planlægning:
Ekstraordinær GF – Dirigent Kasper Høgh.

Sommerfest – Menu? 39 tilmeldte o. 25 voksne og 14 børn.

Sommerferie. Dino er væk 6-9 / 19-31. Kasper er væk 1-31/7. Karin er væk 17/7-4/8.

Arbejdsdag 15/7 – Fleur.

7. Byggesager:
Ingen nye

8. Evt.:
Bla

Referat 20170511

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/5

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Dianna, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
19/6 kl. 18:30 hos Fleur

3.a Grønt:
Havevandring den 7/5

36 haver har fået en note.

7/6 – Næste havevandring.

3.b Økonomi:
Ikke noget. Det kan dog blive nødvendigt at opkræve 50% af elregningen som aconto grundet likviditeten i foreningen.

3.c Havesalg:
Fremvisning af Rønnevej, Pilevej og Egevej.

4. Formandsskab:
Bier – Så længe der ikke er nogen der er generet af dem så kan vi tillade det frem til næste GF.

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:
Djurssommerland. 18/6. Fleur booker grillplads og billetter.

Fest. 23/6. kl. 17.00… kr. 100 pr. voksne inkl. telt, mad.

Medbring service, borde og stole samt drikkevarer.

Fælles arbejdsdag. Annette har ansvaret. 15-20 pax.

7. Byggesager:
Ingen nye byggesager.

8. Evt.:

Referat 20170419

Til stede: Karin, Annette, Fleur, Dino, Kasper
afbud: Diana

Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
11/5 hos Karin
19/6 hos Fleur

3.a Grønt:
Vi går haverunde den 6-7/5 – med fokus på hækkene. Kasper sender en mail rundt. Annette er i Kbh.

3.b Økonomi:
Vi får overflyttet kr. 100.000 yderligere fra højrentekonto til haveleje.

De resterende regninger fra 2016 er endelig kommet. Det betyder vi nu kan få ryddet op i hensættelserne.

3.c Havesalg:

Købere til 37 og 45

Måske et åbent hus den 6-7/5.

4. Formandsskab:
Møde med kommunen. Referat er udsendt.

Ekstraordinær kredsbestyrelsesgeneralforsamling.

5. Øvrigt – siden sidst:
intet

6. Planlægning:
Djursland 18/6.

13/5 Fælles arbejdsdag.

Udlægning af sten på vejene efter planen 6-7/5

7. Byggesager:
der er pt. 3 byggerier i gang.

8. Evt.:
intet

Referat 2017.03.26

Referat

 

 1. Konstituering

Næsteformand, Dino vælges som næstformand

 1. Næste møde

19/4 kl. 18:30 hos Karin i haven

 1. Arbejdsdage

15/4 fælles arbejdsdag, planlægning

 1. Evt

Diskussion af udformning af P-plads

Bestyrelsesmøde 24/10 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/10

Til stede: Karin, Dino, Fleur, Annette, Kasper og Diana

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

14. januar 2017 kl. 12:00 Bestyrelses Julefrokost. Mogador, Nørregade 34.

8. februar 2017, kl. 18.30 hos Annette.

7. Marts GF

3.a Grønt:

Vi holder fast i to timer til de fælles arbejdsdage.

3.b Økonomi:

Budget – vi har udarbejdet et foreløbigt budgetudkast som stadfæstes som forslag til GF efter afslutningen af årsregnskabet.

 

3.c Havesalg:

Fremvisning 30/10

5 haver til salg/kommer til salg

4. Formandsskab:

Repræsentantskabsmøde. Dino fortalte om sin oplevelse af den ekstraordinære generalforsamling hvor der blev valgt en ny formand. Mødet viste stor splid i forståelsen af haveforeningstanken. Hvad er det man vil som forening? Vi opfordrer til at man overholder de fælles regler af hensyn til vores forhold til kommunen.

 

Overgang til nye numre.

5. Øvrigt – siden sidst:

intet

6. Planlægning:

Skiltning

 • farve og størrelse, Klassisk gammeldags stil. Blå skilte med hvid skrift.

Parkeringsplads – Venter til foråret, helst i marts. Fliser kan afhentes, meldes ud.

Ral – Venter med til næste år.

Hæk

 • Egevej 2 – 1 liguster

 • Lærkevej 7 – 4 tjørn

 • Lærkevej 5 – 1 tjørn

 • Lærkevej 11 – 7 liguster

Vi køber nogle liguster-planter af Bøgevej 4 der har rigeligt i overskud.

Lukning af kørsel i haven. Efter 1. november lukker vi haven for kørsel med kodelås – koden sendes ud til medlemmerne..

 

7. Byggesager:

4 stk

8. Evt.:

intet