Venteliste

VENTELISTE / Passivt medlem:

Når du skriver dig op som interesseret i at købe en have, er der forskellige forhold du skal være klar over.

At blive medlem af en haveforening er det samme, som at blive medlem af et fællesskab, hvor der er visse forpligtelser, så som, at overholde haveforeningens love og vedtægter.

Hos os har vi også fælles arbejdsopgaver omkring vores fællesarealer.

Vi har en forventning om en vis deltagelse i dette arbejde, der er med til at styrke fællesskabet.

Når en have skal sælges skal vi kunne træffe dig pr. tlf. Får vi ikke meget hurtigt besked, eller kan vi ikke træffe dig, vil tilbuddet uden videre gå til den næste på ventelisten.

Har du bekræftet din interesse, vil handlen foregå forholdsvis hurtigt, du vil normalt få en uge til at skaffe pengene og handlen vil forestå.

Når du køber en have, bliver du samtidig medlem af haveforeningen, denne indmeldelse foregår personligt og der kan ikke handles med fuldmagt.

I forbindelse med handlen, kan sælger have forskelligt løsøre, som han/hun eventuelt måtte ønske at sælge til dig. I de fleste tilfælde kan der være tale om, at du kan gøre fordelagtige køb og du skal derfor være indstillet på, at komme af med lidt flere penge end den rene købesum. Til gengæld kan sælger ikke forhindre at du køber haven. Du kan derfor roligt afvise ethvert forsøg på afpresning i form af urimeligt høje priser på løsøre, eller på evt. forlangende om penge under bordet. Du er ikke forpligtet til at købe noget!

Handel med løsøre skal meddeles havesalgsansvarlig. For at undgå misforståelser skal sælger dog have drøftet dette emne med havesalgsansvarlig før handlen. Og havesalgsansvarlig skal godkende prisen.

Haveleje betales hver måned. (dec.md. undtaget) Dertil afregnes el- og vandforbrug én gang årligt (dog med opkrævning af a conto midt på året). El og vand er som havelejen pligtig ydelse jvf. vedtægter.

Der er normalt kun optag på ventelisten indenfor sæsonen 1/4 – 30/10. Alle henvendelser om optag på ventelisten vil dog blive behandlet i den rækkefølge de kommer ind. Du kan derfor søge om optagelse året rundt blot kun forvente svar i sæson. 

Medlemsskabet skal fornyes hvert år i januar for at opretholde placeringen på ventelisten. Kontingentet gælder kun for indeværende kalenderår, med mulighed for gentegning/forlængelse indtil 31. januar året efter.

For optag på ventelisten laves forudgående aftale med foreningen om et møde i kolonihaven på venteliste@hftrillegaarden.dk. Opnås der enighed om optag på ventelisten udleveres der et login til foreningens selvbetjeningsside. Når betalingen er modtaget vil dit medlemsskab på ventelisten være gyldigt. Kun bosiddende i Aarhus Kommune kan optages på ventelisten og i foreningen.

Send til venteliste@hftrillegaarden.dk
Fulde navn
Adresse
Postnummer By
Email
Mobil

Intern venteliste
Der er i vores haveforening ingen “intern” venteliste. Vi har kun én venteliste både for ikke havelejere samt nuværende havelejere. Dvs. ønsker du som eksisterende havelejer at skifte have skal du som alle andre melde dig ind på ventelisten – dog sparer du som eksisterende medlem det årlige kontingent for placeringen på ventelisten. Du skal tilsvarende forny dit ønske om placeringen på ventelisten i januar. Dette for at sikre transparens omkring ventelisten så ingen kan ‘hoppe over køen’.