Sådan sælger du din have

Salg af have foregår ALTID med bestyrelsens formand som mellemmand.

Trin for trin.

Kontakt bestyrelsesformanden på mailen formand@hftrillegaarden.dk og oplys at du ønsker at sælge din have – husk at oplyse havenummer.

Formand vil herefter sende dig formular med opsigelse til underskrift. Hvis din have ikke har en ibrugtagningstilladelse (IBT), skal denne rekvireres ved Aarhuskredsen. Formand vil informere yderligere herom.

Når underskrift af opsigelse og IBT er OK, overgår salgsprocessen til salgsafdeling i bestyrelsen, som vil kontakte dig telefonisk eller via mail.

Du skal venligst udlevere nedenstående til salgsafdelingen:

  • Nøgle til evt. hus på haveloddet
  • Løsøreliste på det du ønsker at sælge, udspecificeret med pris per del.

Salgsafdelingen sætter vurderingsfolkene i gang med vurderingen af have og evt. bebyggelse. Det koster p.t. 3200,- kr. at sælge have.

Når vurderingen foreligger skal sælger godkende og underskrive vurderingen inden 7 dage fra modtagelse (Hvis sælger ikke godkender vurderingen vil en ny vurdering skulle finde sted af kredsens vurderingsudvalg. Dette kræver et nyt vurderingsgebyr + kørselspenge. Denne nye vurdering vil være gældende og kan ikke ankes.)

Når du har godkendt og underskrevet,  skal du kontakte salgsafdelingen i bestyrelsen, som herefter påbegynde fremvisning af haven og forsøge at finde en egnet køber fra ventelisten. Kan en køber ikke findes på ventelisten kan sælger slå haven op på de sociale medier eller via annonce. Købere skal dog altid godkendes af bestyrelsen.

Når en egnet køber er fundet indkaldes sælger og køber til et møde hvor overdragelsen vil finde sted. Inden mødet overføres købssummen til foreningens depotkonto.

Inden mødet skal el- og vandmåler aflæses.

Overdragelsesmødet (varighed ca. 1 time):

På mødet underskrives salgspapirerne endeligt.

Efter fortrydelsesperioden overføres købssummen til sælger modregnet skyldige pengeydelser til foreningen.

Mvh

Bestyrelsen

Ovenstående er vejledende og med forbehold for ændringer.