Sådan sælger du din have

Salg af have foregår ALTID med bestyrelsens formandsskab som mellemmand.

Trin for trin.

Lav en aftale om at mødes med formanden.

Medbring til mødet:
– Nøgle til evt. hus på haveloddet.
– Løsøreliste på inventar du ønsker at sælge med haven. Husk at angive forventet salgspris.
– Medbring evt. policenummer og navn på forsikringsselskab.

På mødet (varighed ca. 30 min):
– Salgspapirarbejdet startes.
– Underskriv opsigelse af medlemsskab/lejemål.
– Udveksling af nøgler.
– Udlevering af diverse papirer der tages med hjem og som returneres til formanden når disse er udfyldt.

Efter indledende møde sætter formanden vurderingsfolkene i gang med vurderingen af have og evt. bebyggelse.

Der fremsendes en faktura på vurdering og salgsproces.

Når vurderingen foreligger skal sælger godkende og underskrive vurderingen. (Hvis sælger ikke godkender vurderingen vil en ny vurdering skulle finde sted af kredsens vurderingsudvalg. Dette kræver et nyt vurderingsgebyr + kørselspenge. Denne nye vurdering vil være gældende og kan ikke ankes.)

Bestyrelsen vil herefter påbegynde fremvisning af haven og forsøge at finde en egnet køber fra ventelisten. Kan en køber ikke findes på ventelisten kan sælger indrykke annoncer i dagblade m.v. Købere skal dog altid godkendes af bestyrelsen.

Når en egnet køber er fundet indkaldes sælger og køber til et møde hvor overdragelsen vil finde sted. Inden mødet overføres købssummen til foreningens depotkonto.

Inden mødet skal el- og vandmåler aflæses.

Overdragelsesmødet (varighed ca. 1 time):
På mødet udfyldes salgspapirerne endeligt. Underskrives og der udveksles penge og nøgler.
Sælger tager fra mødet med en kopi af overdragelsesaftalen og sine penge.
Køber tager fra mødet med en kopi af overdragelsesaftalen, lejeaftale og en havelod “rigere”.

Efter fortrydelsesperioden overføres købssummen til sælger modregnet skyldige beløb til foreningen.

Mvh

Bestyrelsen

Ovenstående er vejledende og med forbehold for ændringer.