Om foreningen

Starten på haveforeningen var den 23. marts 1944. Men på den ordinære generalforsamling den 1. marts 1962 blev foreningens medlemmer enige om, at den 1. april 1943 skulle være foreningens festdag, og denne dato har været festligholdt siden.

HF. Trillegården er dermed den femte ældste haveforening i Århus.

De første år var svære for foreningen. Der var store problemer med at få lejet grundene ud så, og man lejede derfor noget af jorden ud til nabobønderne, der brugte det til græsning af kreaturer.

Foreningen fik først vandanlæg i 1947-48 efter store, vanskelige forhandlinger med kommunen. De første 5 år hentede medlemmerne drikkevand i HF. Charlottehøjen, for en pris af 5 kr. pr. år. Vand til vanding i haverne hentede man i en dam som bønderne også brugte til køerne – ikke særlig behageligt, men billigt for medlemmerne da pengene var små.

Efter at man havde haft problemer med at få grundene lejet ud de første 10 år, nåede man frem til 1968-69, hvor kommunen ville have, at der skulle afgives 25 haver til andet formål. Det var man selvfølgelig meget utilfreds med, såvel medlemmerne som i Århuskredsen, men det blev sådan.

I 1983 skulle man til det igen. Ringvejen skulles bygges, og haveforeningen skulle afgive ca. 30 haver, hvoraf nogle ville komme tilbage igen. lejemålet med kommunen bliver på det tidspunkt forlænget til år 2000.

I dag 2007 er vi 111 haver i HF. Trillegården.

1975-76 var årene, hvor man fik strøm i haverne. Det var ikke alle, der syntes, det var lykken at få strøm. Det kostede 1700 kr. at få det til havelågen. Men efter flere ekstra ordinære generalforsamlinger blev det besluttet, at lægge det ind i foreningen. Der var 55 haver, der fik det fra start. I dag 2007 er der 7 haver, der ikke har strøm.

Haveforeningen Trillegården har altid været en god og social forening med et godt sammenhold, hvor man hjælper hinanden, hvis man bliver syg, eller når man bliver ældre og ikke kan klare arbejdet med haven.

Man kan også se, at det har været en meget stabil forening ang. bestyrelsesarbejde. Formændene har siddet længe. Man kan nævne Krag fra 1944 til 1952, Hans Jensen fra 1952 til 1964 plus, at han sad i bestyrelsen i 29 år. Fra 1964 til 1976 var det Harry Jensen. I 1976 blev Knud Jacobsen formand og var det i 25 år plus, at var i Århuskredsen i mange år.

Denne gennemgang af foreningens historie vil vi afslutte med, at kolonihavebevægelsen skal altid bestå, da det er en del af den danske kultur og skal bevares. Den må aldrig bruges som et investeringsobjekt, som sommerhuse og fritidsgrunde. Den dom, der blev afsagt i 2007 om priser på kolonihavehuse, afgjorde, at vi har råd til at købe haver.