Referat 20171204

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2017

Til stede: Fleur, Karin, Annette, Dino og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
5/2 – kl. 18.00 – Musvågevej 22, 2. tv.

3.a Grønt:

3.b Økonomi:
Budgetvedtagelse

3.c Havesalg:

Opdatering på havesalg

4. Formandsskab:
Internet opdatering. For få til at en udbyder vil etablere det. 

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:

7. Byggesager:

8. Evt.:
Bla