Referat 20180205

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar 2018

Til stede: alle
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Godkendt.

2. Næste møder:
GF 15/3

3.a Grønt:
… intet nyt

3.b Økonomi:
Revision – Ok.

Orientering vedr. fordelingen af fællesarealsomkostninger.

Ændring i kontoplanen – Bl.a. på baggrund af revisionen flyttet hensættelsernes tilbageførsel til indtægter. Fællesarealerne opdeles i en række relevante underkonti.

3.c Havesalg:
Update på bl.a. Tvangssalg og sagsomkostninger.

3 stk haver under salg

4. Formandsskab:
Internet. Vi laver en forsøgsordning i år med en 4-5 haver spredt ud i haveforeningen. Det vil koste omkring kr. 800 pr. år (alternativt 80 kr. pr. mdr). Udgangspunktet er at der er ingen eller meget lille omkostning for haveforeningen i at gennemføre forsøget.

5. Øvrigt – siden sidst:
Arbejdsdage. Se kalender. https://hftrillegaarden.dk/calendar/hf-trillegaarden/

Vand forsøges åbnet den 18/3, med forbehold for vejret.

Sommerfest den 23/6.

Djurssommerland den 26/5

Duer i kolonihaven – Disse betragtes som “husdyr” og er dermed ikke tilladt i haveforeningen.

6. Planlægning:
Vinterferien.

Etablering af p-plads på elmevej
Forplejning: o. kl 12. Annette: Mandag og onsdag, Karin: Tirsdag og torsdag, Inger: fredag, Fleur: lørdag. Kasper: øl og vand.
Generalforsamling

Dirigent: Kasper Høgh er vores forslag? (han har sagt ja)
Jubilæer: Fleur står for gaverne.
Lærkevej 2 – 25 år
Egevej 19 – 30 år
Elmevej 43 – 25 år
Egevej 23 – 55 år
Annette køber to gavekort til henholdsvis flagmand og vandmand.
Behandling af forslag
Bestyrelsens beretning uddelegeres:
arrangementer, fælles arbejdsdage, Flag, djurs m.m. Fleur
havevandring og præmiefest, Karin
havesalg, Dino
velkomst og rosset… Kasper
Skal vi have et Skt. Hans fest udvalg?
Karin vil gerne stille sin plads til rådighed.
Kloakering
Bier

Flaghejsning planlægges til GF

7. Byggesager:
Ingen nye…

8. Evt.:
Bla