Indkaldelse til Generalforsamling 2018

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i

Haveforeningen Trillegården

Den 15. Marts 2018 kl. 18.00 ved Studenterhus Aarhus, Stakladen, Ringgaden, 8000 Aarhus C – HUSK tilmelding!

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

Valg af dirigent.

Validering af indkaldelse og dagsorden

Beretning v/bestyrelsen

Årsregnskab med evt. revisorberetning

Indkomne forslag
Forslag 1-7 jvf. bilag

Godkendelse af budget
– Herunder gebyrer og kontingenter

Valg af formand/kasserer
Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2020
Kasserer Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2018

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fung. Næstformand Dino Davolio, Egevej 29 er på valg i 2020
Karin Hansen, Elmevej 34 er på valg i 2019 (stiller sit mandat til rådighed)
Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2018
1. Suppleant er på valg for ét år
2. Suppleant er på valg for ét år

Valg af revisorer og suppleanter
Kasper Høgh, Birkevej 66 er på valg i 2019
Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2018

Valg af vurderingsudvalg og suppleant
Vurderingsudvalg
Brian er på valg i 2018.

Lars er på valg i 2019.

Steffen er på valg i 2020.

1. Suppleant er på valg for ét år – Jan genopstiller.

Evt.
Flagmand
Fanebærer

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!!

Indkaldelse GF 2018 som pdf