Referat 20171025

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017

Til stede: Annette, Karin, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
4/12 kl. 18:30 hos Annette.

Julefrokost 13/1 kl. 12.00…. – Krofatter. 5+2+2+6(heraf 4 børn)+3+2

3.a Grønt:
Der er klippet hæk hele vejen rundt.

3.b Økonomi:
Ikke noget at melde. Der er opkrævet el.

3.c Havesalg:Købere til fire haver

Fejl i ibrugtagningstilladelser…. De forsøges rettet op på i kredsen.

4. Formandsskab:
Orientering om foreløbige sagsomkostninger.

Høring

Elmåler

5. Øvrigt – siden sidst:
Skal vi undersøge omkring fælles internet.

6. Planlægning:
Flagstrygning. Karin sørger for rundstykker + kaffe + mælk + sukker, Annette kaffe+krus, Fleur byder velkommen, Annette synger for, øl og sodavand, Sange – kasper gør klar.

Elmålertjek.

Vandlukning.

7. Byggesager:
igangværende:

10 stk

8. Evt.:

Bla