Referat 20170918

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/9-2017

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Diana, Dino, Kasper

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

25/10 – hos Annette, Chr. Molbechsvej 5

 

3.a Grønt:

Hækkehøjde på to haver.

Hvad gør vi med de steder hvor der ikke er have overfor? Vi kommer med et bud på GF til en beslutning.

3.b Økonomi:

Kun én have er i restance.

3.c Havesalg:

2 haver er solgt

3 fortsat til salg

kommende: Elmevej  – Birkevej – Birkevej

 

4. Formandsskab:

Såfremt det bliver nødvendigt at sætte have på auktion starter vi på kr. 100.000.

Udbydes til medlemmerne.

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Vi giver tillladelse til at bygge den overdækkede terrasse.

Rønnevej. Vi deler haven. Om den lille have skal være have eller fællesareal afventer vi beslutning omkring. Men dette er den mulighed som gennem flere år er forespurgt på GF for at finde en have der kunne benyttes til noget fælles.

 

6. Planlægning:

 

7. Byggesager:

Birkevej

Egevej

Egevej

 

8. Evt.:

Diskussion af storskraldscontainer.