Referat 20170818

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/8  

Til stede: Annette, Fleur, Diana, Karin & Dino

Dagsorden:

Godkendelse af Dagsordnen.

Næste møder.

Udvalg.

Formandskab.

Øvrigt – siden sidst.

Planlægning.

Byggesager.

Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

Hvilke dage kan du Kasper? Mandag d. 18/9 eller onsdag 20/9 hos Fleur

3.a Grønt:

Haverunde 27/8. Der skal skrives ud til medlemmerne nu eller senest d. 20/8.

Det gælder både indvendigt og udvendigt.

3.b Økonomi:

Der er penge på kontoen

3.c Havesalg:

Der har været fremvisning lørdag d. 12/8 & d. 14/8, næste uge d. 21/8. Der vil dog igen være fremvisning for ventelisten d. 16/9

4. Formandsskab:

?

5. Øvrigt – siden sidst:

Arbejdsdage i juli/august ok besøgt, mest fjernelse af ukrudt. Måske skal den i
 
august flyttes til senere i august. Så kommer der måske flere?

6. Planlægning:

Container. Weekenden d. 15/9 – 17/9 & 29/9 – 1/10

Flagnedtagning d. 29/10

7. Byggesager:

?

8. Evt.:

Høns i have. Der er også blevet skudt med hagl.

SMS til medlemmerne om at skraldecontainerne kun er til køkkenaffald og ikke til alt mulig andet skrald.

Til næste møde. – Nyt skraldesystem til næste år.

– Forspørgsel fra et medlem. En container til storskrald én gang om året

– suppleant for Diana?