Referat 20170620

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/6

Til stede: Karin, Diana, Fleur, Dino og Kasper. Afbud: Annette.
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16/8 – Bestyrelsesmøde hos Dino

3.a Grønt:
NB!
2 haver 

Udtaget præmiehaver. Bodil og Per deltog.

3.b Økonomi:
intet nyt

3.c Havesalg:
Rønnevej 91
Pilevej 73

4 haver til godkendelse

4. Formandsskab:
Ny ekstraordinær GF i Kredsen – ny kassérer.

5. Øvrigt – siden sidst:
Skrald.

6. Planlægning:
Ekstraordinær GF – Dirigent Kasper Høgh.

Sommerfest – Menu? 39 tilmeldte o. 25 voksne og 14 børn.

Sommerferie. Dino er væk 6-9 / 19-31. Kasper er væk 1-31/7. Karin er væk 17/7-4/8.

Arbejdsdag 15/7 – Fleur.

7. Byggesager:
Ingen nye

8. Evt.:
Bla