Bestyrelsesmøde 12. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.04.2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
Konstituering
Dino vælges som næstformand.
Udvalg:
Grønt: Fleur – og finder to medlemmer der vil være med.
Byggesager: Henrik
Salg af haver: Dino
Fælles arbejdsdage:
2. Næste møder:
Annette

Dino

3.a Grønt: intet nyt

3.b Økonomi: intet nyt

3.c Havesalg:
Vi mangler kun at få solgt 1 have.

6. Planlægning:
Rønnevej 83 A deles i 5-6 lodder til kr. 300 pr. år. Pr. lodtrækning.

Orientering om internetforbindelse.

8. Evt.:
Advokatsag.