Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018

Til stede:
Henrik, Annette, Fleur, Kasper

Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
21/6 – hos Dino

3.a Grønt:
Havevandringsteamet. Kitter, Annike og Fleur.

3. maj – gik vi rundt – 46 påtaler.

3.b Økonomi:
Forsikring af containeren. Der skal laves en opgørelse på etableringen og på indhold. Forventet økonomi omkring kr. 2.000 pr. år.

Orientering om en regning på noget elarbejde. Beslutningen er at haveejer som udgangspunktpunkt skal betale.

3.c Havesalg:
Sidste have er solgt. Men flere er undervejs til at blive sat til salg.

4. Formandsskab:
Skriv ud til medlemmerne at hvis de får leveret varer må de ikke få dem leveret i lastbil.

19. juni Repræsentantskabsmøde.

Cigaretskodder på Bøgevej… fortælling fra de varme lande.

Husk at snakke med din nabo 😉 Opmærksomhed på din nabo.

5. Øvrigt – siden sidst:
P-plads…, kan vi begrænse brugen for det enkelte havelod? Orientering om evt. p-kontrol i foreningen.

6. Planlægning:
sommerfest – Fleur nedsætter festudvalg.

Loppemarked

fælles grund – Kasper sender en opfordring ud om at byde ind med ideer til brugen. Sidste udkald.

arbejdsdag – gødning, ukrudt, 3 til container og 1 til affaldsøer. Fælleshaven.

Stabilgrus.

7. Byggesager:
Ny på vej.

Rønnevej ?

8. Evt.:
Affaldstømning