Bestyrelsesmøde 21. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik, Bo
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16. august 18.30 hos Henrik

3.a Grønt:
Haverunde 1. juli 2018

Annike og Kitter og Fleur går rundt.

7 haver er indstillet til præmiehaven.

3.b Økonomi:

3.c Havesalg:
En have er solgt og flere er på vej.

4. Formandsskab:
Hund – Mona. Løstgående hund i haveforeningen.

Kreds

Forbund – orientering om dialognet

Midlertidige adresser

5. Øvrigt – siden sidst:
Fleur får afleveret den sidste kurv til jubilar.

6. Planlægning:
Container, sidste omkring containeren.

7. Byggesager:

8. Evt.:
Rønnepladsen – Lastbil

Blomsterkummerne

Afmærkning af parkeringsafmærkning

Lastbilskilt….