Høring om forsøgslukningen af Haslevangsvej

Kære medlemmer
Vi har modtaget brev fra kommunen i forbindelse med ophør af forsøget, hvor Haslevangsvej har været spærret af.
I den forbindelse er vi blevet tilbudt at komme med høringssvar ud fra følgende tre spørgsmål:
1: Går din husstand/boligforening ind for en permanent lukning af Høgevej
vest for Haslevangsvej svarende til forsøget (svar med ”ja”, ”nej”
eller ”ved ikke”)?
2: Hvad synes din husstand/boligforening har været godt og dårligt ved
den midlertidige lukning?
3: Hvilke positive og negative konsekvenser har lukningen haft for din
husstand/boligforening?
Bestyrelsen i haveforeningen mødes torsdag den 16. august og vi modtager gerne inputs til hvad vi som forening skal svare på ovenstående inden da. send svar på formand@hftrillegaarden.dk

Mvh
Kasper