Update på Elarbejdet

Selv de bedste intentioner og planlægning kan blive påvirket af udefrakommende omstændigheder….

Elektrikerne måtte starte med skabet på Lærkevej/Lindevej. Gravemanden kommer igen i morgen torsdag og lukker dette hul.

Skabet på Bøgevej der påvirker strømmen i den vestlige del af haveforeningen kunne de desværre ikke nå og den afsatte tid i morgen torsdag er ikke nok til at nå dette. Derfor er dette arbejde for nuværende udsat til mandag.

Den gode nyhed er at Pilevej har fået midlertidig strøm…

Så på mandag den 11. maj – med evt. vejrligs forbehold – vil strømmen i den vestlige del af foreningen blive afbrudt fra morgenstunden (dvs. Bøgevej, Birkevej, Pilevej og Rønnevej). Desuden vil haverne der er tilsluttet det nye skab på Lærkevej/Lindevej opleve en kortvarig strømafbrydelse da nogle sikringer skal skiftes.

Såfremt der sker ændringer i dette hører I nærmere.

ELafbrydelse

Onsdag den 6. maj kl. 07.00 påbegyndes udskiftning af to elskabe i foreningen.

Vi starter med det elskab der forsyner Birkevej, Pilevej og Rønnevej. Det betyder at de første der mister strømmen er alle dem der ligger vest for Elmevej. (Fra Elmevej ned mod Rønnepladsen).

Der skal opgraves på Bøgevej hvorfor AL KØRSEL på Bøgevej fra Elmevej og ned mod Rønnepladsen ikke vil være mulig. Skal man have sin bil ud i løbet af onsdag skal dette ske INDEN kl. 07.00.

Når skabet på Bøgevej er skiftet skal vi have skiftet et skab på hjørnet af Lindevej og Lærkevej. Det betyder at strømmen i den anden del af foreningen skal afbrydes. Det vil givet blive vanskeligt at passere mens der arbejdes på dette skab men passage skulle være muligt.

Når elektrikeren går hjem onsdag vil der (som udgangspunkt) være strøm på hele foreningen så ingen skal overnatte uden strøm. Bliver de ikke færdige med begge skabe onsdag fortsættes arbejdet torsdag morgen fra kl. 07.00.

April – medio

Så synger påsken på sidste vers. Småbørnfamilierne lægger an til at sende de små poder afsted i institutioner og skoler mens flertallet af os andre må væbne os med tålmodighed i forhold til at omgås andre samt tage på arbejde. Heldigvis har vejret vist sig fra den bedre side og som dagene er skredet frem er de røde kinder blevet flere og flere.

Salg af haver

Covid-19 situationen har på mange måder gjort mange ting besværlige. Herunder salg og vurderinger. Vi kan pt IKKE få vurderet nye haver og dermed ikke sælge haver. Vi har fremsendt forespørgsler på løsninger til Kolonihaveforbundet men de er endnu ikke vendt tilbage.

Skrald

Vi minder om at der skal sorteres. Der er flere gange observeret manglende sortering hvilket i sidste ende betyder at skraldemængden ikke passer med antallet af containere. Endvidere er det flere gange observeret at den første skraldespand bliver overfyldt mens de næste er halvtomme. Alt skrald skal være nede i spandene og lågene skal kunne lukkes!

Maskiner

Der er gang i bookingerne og det fungerer indtil videre rigtigt fint. Vær opmærksom på at maskinerne kun kan bookes fra to dage ude i fremtiden mens traileren kan bookes uden varsel. Har man booket traileren ude i fremtiden vil man først på selve dagen om morgenen få tilsendt koden til nøgleskabet.

Generalforsamling

Den 22/4 er som fysisk generalforsamling aflyst. Vi arbejder på om der skal skabes et online alternativ – mere om det følger når der er nyt.

God påske

Container

Så må containeren benyttes til grønt affald. Pas venligst på de nystøbte stolper og undgå at støde til dem.

Trailer / Genbrugsplads

Hvis der er nogen der skal på genbrugspladsen med trailer må man meget gerne tage et læs blandingskompost med tilbage og læsse det af i “midterrabatten” på p-pladsen. Der er brug for en to-tre læs i alt – så ét enkelt vil være en god hjælp. Kontakt formanden for at få refunderet udlæg for komposten og sløjfet trailerlejen.
Onsdag vil der være mulighed for at låne traileren gratis til en enkelt tur til genbrugspladsen… hvis man tager et læs kompost med retur.

Stabilgrus

Onsdag skal læsset med stabilgrus flyttes fra p-pladsen til “depotet” på Pilevej. Hvis der er nogen der mangler en tur i fitnesscentret så er der her en oplagt mulighed….

Onsdag 25. marts – Update

Kære kolonist.

Det er dejligt at se at rigtig mange gør brug af muligheden for at benytte haverne.

Container
Fredag kommer der en ny container. Den må IKKE benyttes. Den vil blive placeret ‘i forlængelse’ af skraldeøen og I bedes derfor ikke parkere på pladserne mellem skraldeøen og bunken med småsten.

Skraldespande
Alle skraldespandene kan nu bruges. Hvis der er en der vil feje og rydde op omkring spandene på Bøgevej vil dette blive værdsat.
I førstkommende weekend begynder vi at anlægge skraldeøen ved indkørslen til foreningen.

Generalforsamling
Der er ikke en forventning om at vi kan gennemføre en almindelig generalforsamling som tidligere udmeldt den 22. april – men den endelige beslutning tages først når der er nyt fra myndighederne. Vi afventer retningslinjer fra Kolonihaveforbundet og overvejer fortsat om vi kan afvikle den på en alternativ måde.
En række beslutninger på generalforsamlingen omhandler økonomiske forhold som vi desværre ikke har haft mulighed for at vende eller beslutte. Bl.a. budgettet for 2020. Vi har i bestyrelsen valgt i første omgang at handle ud fra det fremlagte budget. Det betyder bl.a. en mindre stigning af havelejen til kr. 650 pr. mdr. de resterende måneder af 2020 for at møde et potentielt behov for at skulle betale for kloak allerede pr. 1/1/2021.
Hvis der er kommentarer, spørgsmål eller forslag til budgettet må I meget gerne vende tilbage til mig.

Mvh
Kasper

Torsdag 19. Marts – update

Containeren på p-pladsen er til grønt affald. Den fjernes igen når den er fuld. Den er bestilt ekstraordinært da genbrugsstationerne er lukkede.

Flaghejsning den 29/3 er aflyst.

Vi arbejder på at finde en løsning for at afholde generalforsamling. Nærmere info følger.

Vi arbejder på at finde en løsning i forhold til at afvikle vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer. Nærmere info følger.

Udskydelse af Generalforsamling 2020

Kære medlem,

Formandsskabet, næstformand og formand, har her til aften efter rådgivning fra Aarhus Kredsen besluttet at udskyde generalforsamlingen grundet den eskalerende situation i forbindelse med Covid-19/Corona.

Selvom myndighederne ligenu kun fraråder forsamlinger på over 1000 oplever vi at de daglige stramninger kun går i én retning. Da vi ved at aflyse den 18/3 allerede nu forhåbentligt kan undgå en række omkostninger som vi vil hænge på ved en senere aflysning vælger vi at tage beslutningen allerede nu.

Jvf. vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes senest inden udgangen af april. Aarhus Kredsen har sagt god for udsættelsen så længe en generalforsamling afholdes snarest muligt også selvom det måtte blive efter april..

Vi håber på at der er er faldet lidt ro over situationen i Danmark når vi når en måned længere frem og forventer derfor i første omgang at kunne afvikle en ny generalforsamling den 22. april 2020 samme tid og sted. Vi melder nyt ud om generalforsamlingen umiddelbart efter påske.


ÅBNING af vand

Alle medlemmer bedes senest fredag den 20/3 have lukket for deres haner i brøndene.

I weekenden 21.-22. tester vi hoved- og stikledninger hvorefter vandet lukket igen frem til lørdag den 28/3, hvor vi åbner for vandet.

Håber at se så mange af som muligt til flaghejsningen den 29/3 kl. 10.00.

Mvh

Dino og Kasper

Æble-pressedag

Lørdag den 5. oktober 2019

Æblepressen er stillet op fra kl. 10.00 på Elmevej 43.

Der er læ og mulighed for at få lidt varme og kaffe.

Alle er velkomne også for blot at kigge og få en smagsprøve.

mvh

Iris og Jørn

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. september kl. 10.00 på Rønnepladsen ved fællesskuret.

Forslag

Bestyrelsen foreslår at udvide tilbuddet om internet til hele foreningen gennem en fælles løsning baseret på teknologien og erfaringerne fra den eksisterende forsøgsordning.

Der forventes et lille overskud på årets budget på omkring kr. 24.000 der allokeres til etableringsomkostninger.
Der sættes én 8 meter gittermast op ved affaldsøen på Bøgevej (se illustration).
Der gives en mulighed for opsættelse af to yderligere master, hvis det viser sig nødvendigt. Én for enden af Birkevej (se illustration) og én ved skraldeøen på den store P-plads.
Etableringen sker i november med forventet idriftsættelse fra årsskiftet.
Abonnementpris på kr. 1.000-1.200 årligt.
Foreningen binder sig i en treårig periode til fiberforbindelsen. Derved er selve etableringen af fiberforbindelsen gratis.
Se evt. yderligere info om teknologien m.m. på www.trillenet.dk


Bøgevej
Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 6 gange hvilket teoretisk giver en højde på 7,80 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.


Bøgevej
Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 6 gange hvilket teoretisk giver en højde på 7,80 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.


Birkevej

Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 8 gange hvilket teoretisk giver en højde på 8 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.

Referat Generalforsamling 2019

Kasper Høgh valgt som dirigent

Dirigenten godkender Indkaldelse og dagsorden – som er sket til tiden.

1. Beretning
Kasper fortæller om sagen på Pilevej 73.:
Sagen er afsluttet
Der er sket en del ulovligheder, misligholderser af haven, sætter gartner på.
3. part bruger haven, ønskes ophørt, men dette sker ikke…. flere købere, men ikke rigtige købere, har ikke pengene osv.
Flere aftaler bliver ikke overholdt, derfor kommer der advokat på.
Potentiel køber, men haven brænder ned…. Forhandler med forsikringsselskab
Kasper bliver opsøgt i egen have af tidligere ejer….
Nu er der kommet ny ejer
Men en meget ubehalig forløb.

Vi tilbageholder kontingent til forbund, da der er problemer med systemet som bl.a. udsender Havebladet.
Vores vurderingsfolk har heller ikke haft adgang til vurderings tool’et.

Elregnskabet:
Hvordan man udregner prisen? Vi beregner kwh prisen ved at tage den samlede omkostning og dividerer det med det samlede antal indberettede kwh. Derved finder vi kwh prisen. Dette indeholder både abonnement, afgifter, m.v.

Planlagt arbejde i foreningen:
P-plads på Pilevej udvides lidt
Hæk fællesgrund
Beplantning på P-plads
Skraldeøen på P-plads
Dræn på P-plads

Kloakering:
Indtil videre planlagt September 2020 – april 2021.

Kongresbestemmelser:
Brandforsikring er lovpligtig i forhold til lejeaftale
Vi kan tilbyde en fælles billig
Kr. 265,- for den lovpligtige
Kr. 1.100,- for brand, kasko og indbo (300.000)
Min. 10 haver

Husdyrhold:
Hvad er kæledyr og hvad er husdyr?
Katte, hunde, kaniner – kæledyr fragter med hjem om vinteren. Husdyr – ‘overvintrer’ i haven er ikke tilladt.

Udearealer:
Kæde ved indkørsel fra Haslevangsvej er primært oppe for at beskytte vejene. Men vi oplever at det også er med til at begrænse indbrud og handel med stoffer fra P-pladsen.

Fælles arbejdsdage:
Hyggeligt både arbejdet og hyggen bagefter.
Opfordre til at deltage som minimum 2 gange.
Bestyrelsen meget tilfreds med arbejdet på fællesdage.

Fælleshaven:
Halvdelen af haven er fræset op, muligt at lægge kartofler… man kan henvende sig til formanden.
Anden halvdel af haven kan bruges til fælles hygge.

Henrik fortæller om byggesager.
Skal der ansøges om byggesager, henvendelse til Henrik.
Mail: byggeri@hftrillegaarden.dk
Nye byggeregler, men dem har Henrik styr på.

Sommerfesten
Skt. Hans var en god fest. Bålet var ikke så stort pga afbrændingsforbud. Mad udefra. Der var også band.
I år Skt. Hans planlægges som en Fælles frokost og slutter af med bål og sang.
11/5 er der Djurs Sommerland tur – tilmelding på hjemmesiden.

Havevandring Fleur/Annike
De kommer rundt hver den første mandag i måned og tjekker op om alt er ok. Ukrudt og hæk vil der være specielt fokus på.

Affaldssortering
Vi skal blive lidt bedre til at sortere, ellers bliver vi opkrævet bøder. Vi kender ikke beløbene på bøderne… løbende tjek. Ikke sorteret ordentligt, bliver kørt til afbrænding…
Da vil har små skraldebiler, ved de det er vores skrald.
Opfordrer til at vi hjælper hinanden.

Havesalg:
13 haver er blevet solgt sidste år.
37 på venteliste ved årsskiftet.
Priser på haverne ml. ca 25.000 – 200.000
Faktisk været nemmest at sælge de lidt dyre, billige kræver for meget arbejde.
Stort velkommen til de nye haveejere.
Vi har et par haver til salg, Dino går i gang med dette års salg når sæsonen starter.

Børge og Jørn bliver belønnet for deres arbejde, som henholdsvis flagmand og trailer/kæde mand.

Aktiviteter
Bliver et snapse foredrag, egen betaling, hvordan man kan bruge havens planter…
Til næste år kårer vi den bedste kryddersnaps til havefesten.

Foredrag med kredsens havekonsulent og den gode havedrift.

Spørgsmål:
Ønske om SMS hvis kæden skifter kode.
Nogen har boet i haverne efter endt sommertid.
Hæk mellem fællesgrund og Pilevej 75? Hvad tænker man sig at gøre? Det bliver taget op på bestyrelsesmøde.
Kloakering: kloakeret ind til sokkel til hus, max kr 350 pr have pr mdr. forventes dog at være en del mindre på ca. 270,- pr. have, tilslutningsafgift, kender ikke beløbet, da det kan være individuelt fra have til have.
Det kommer et fællesmøde for vores forening inden gravearbejde, hver have får mulighed for at foreslå hvor man vil have gravet… hvis det kan lade sig gøre..

Beretningen godkendt

2: Årsregnskab:
Ikke så meget at berette…. samlet set kommer vi pænt ud af regnskabsåret med et lille overskud. Det har været et ret regelmæssigt år…
Se årsregnskabet i indkaldelsen
Post på som ikke har været på før: Rådgivning (27.500,-)i forbindelse med Pilevej sagen. Det er det vi har betalt i omkostninger til advokat.

3: Indkomne forslag:
Forslag 1:
Vandet ikke lukkes om vinteren.
Granvej 109 – Mustafa fremlægger hans forslag….
Afstemning:
For: 25
Imod: 65
Ugyldig: 5

Forslag 2:
Stiller forslag om at resultat fra forslag 1; ikke kan omgøres i 3 år medmindre bestyrelsen vurderer der er forhold der ændre sig.
Afstemning:
For: 60
Imod: 28
Ugyldig/blanke: 5

4: Budgettet for 2019
Ikke de store ændringer…
Mange af udgifterne kan vi ikke gøre noget ved såsom leje af jord osv.
Små ændringer på forskellige poster
Se budget i Indkaldelsen.

Godkendelse af budget: enstemmigt vedtaget

5: valg af formand/kasserer
Ingen på valg

6: Valg af bestyrelsesmedlem:
Henrik (Pilevej 76) genvalgt

1. suppleant: Bo (Lærkevej 11) genvalgt
2. Suppleant: Annika (Birkevej 52) valgt

7: Valg af revisor
Kasper Høgh (Birkevej 66) genvalgt

8: Valg af vurderingsudvalg
Lars (Bøgevej 32) genvalgt

1. suppleant – Jan (Egevej 16) genvalgt

9: Evt.:
Børge genvalgt som flagmand
Dino genvalgt som fanebærer

Vand bliver åbnet lørdag den 23. marts.