Sommerhilsen

Lidt nyt om:
Trailer
Rotter
Generalforsamling

Trailer
Vi minder om det ikke er tilladt at parkere trailere i haveforeningen. De bedes derfor fjernet snarest.

Arbejdsdag
Der er fælles arbejdsdag lørdag den 8. august 2020 kl. 10 – 13. Vi genoptager traditionen med at afslutte dagens arbejde med en øl og lidt fra grillen på Rønnepladsen. Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk – vi mødes ved flagstangen. Der vil desuden være container denne weekend.

Rotter
Vi oplever desværre at der er mange rotter i år. Haveejere bedes derfor at tjekke deres grund grundigt for mulige rottereder/-huller. Hvis man opdager at der er rotter skal man henvende sig til Aarhus Kommune via deres hjemmeside. Link
Vi opfordrer samtidig til at den enkelte haveejer holder sit lod ryddeligt, ikke fodrer dyr/fugle i det fri og ikke henstiller husholdningsaffald.
(update: Jvf. de mange skriverier i pressen om problemerne med klapfælder i det fri – en enkel løsning at at tage en klodskasse og vende den på hovedet over klapfælden. Læg noget tungt på kassen så er der ikke andre dyr eller børn der kommer til skade. )

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

Booking af materiel
Der er lavet en vejledning til bookingsystemet på hjemmesiden. Link.

10. juni 2020 – Update fra bestyrelsen

  • Storskrald
  • Fælles arbejdsdag
  • Skt. Hans
  • Generalforsamling
  • Ny kasserer

Storskrald

Det er vigtigt er al affald kommer ned i skraldecontainerne. Dette for at undgå skadedyr og fordi ‘det roder’. Hvis man mener at andre kan få glæde af det må man beholde det på eget havelod og bruge enten Gul&Gratis eller lign. så evt. interesserede kan afhente det der.
Afhentning af storskrald sker kun efter forudgående aftale med Aarhus AffaldVarme. Dette kan enten ske på tlf. 8940 1600 mellem kl. 08.00-15.00 eller på mail kundeserviceaffald@aarhus.dk.
Storskrald bestilles til afhentning ved adressen Haveforeningen Trillegården 12, 8210 Aarhus V (ved indkørslen til haveforeningen/skraldeøen).
Storskrald må tidligst stilles frem dagen inden afhentning.

Fælles arbejdsdag

I det store og hele har arbejdsdagene fungeret indtil videre. Vi savner den hyggelige afslutning med grill og samvær og håber at vi efter sommeren kan vende tilbage til noget mere normalt. Indtil videre må vi dog ‘nøjes’.
Der mangler en masse hænder til arbejdsdagene den 20/6 og 21/6 hvor der bl.a. skal klippes hæk. Tilmeld jer på selvbetjening.hftrillegaarden.dk.

Skt. Hans

Den 23. juni kl. 19.00 tænder vi for bålet, synger en sang og skåler i de medbragte drikkevarer. Vi springer fællesspisning m.v. over i år og gennemfører et helt enkelt ‘vi ser hinanden i øjnene’ arrangement – på afstand.

Generalforsamling

Vi forventer at kunne afvikle generalforsamling i september på en af dagene 14. – 17. september. Vi undersøger lige nu mulighederne for lokaler hvor vi vil kunne afvikle arrangementet på forsvarlig vis. Det bliver fra kl. 19.00 (uden spisning) efter tidligere fremsendte dagsorden. Nærmere info følger.

Ny kasserer

Som tidligere meldt ud skal vi i foreningen til at kigge os om efter en ny kassererer. Helt optimalt med virkning allerede fra den førstkommende generalforsamling hvor Annette har stillet sit mandat til rådighed for at sikre en så god overlevering som muligt. Så er du interesseret skal du henvende dig til formanden eller Annette for yderligere information.

Update på Elarbejdet

Selv de bedste intentioner og planlægning kan blive påvirket af udefrakommende omstændigheder….

Elektrikerne måtte starte med skabet på Lærkevej/Lindevej. Gravemanden kommer igen i morgen torsdag og lukker dette hul.

Skabet på Bøgevej der påvirker strømmen i den vestlige del af haveforeningen kunne de desværre ikke nå og den afsatte tid i morgen torsdag er ikke nok til at nå dette. Derfor er dette arbejde for nuværende udsat til mandag.

Den gode nyhed er at Pilevej har fået midlertidig strøm…

Så på mandag den 11. maj – med evt. vejrligs forbehold – vil strømmen i den vestlige del af foreningen blive afbrudt fra morgenstunden (dvs. Bøgevej, Birkevej, Pilevej og Rønnevej). Desuden vil haverne der er tilsluttet det nye skab på Lærkevej/Lindevej opleve en kortvarig strømafbrydelse da nogle sikringer skal skiftes.

Såfremt der sker ændringer i dette hører I nærmere.

ELafbrydelse

Onsdag den 6. maj kl. 07.00 påbegyndes udskiftning af to elskabe i foreningen.

Vi starter med det elskab der forsyner Birkevej, Pilevej og Rønnevej. Det betyder at de første der mister strømmen er alle dem der ligger vest for Elmevej. (Fra Elmevej ned mod Rønnepladsen).

Der skal opgraves på Bøgevej hvorfor AL KØRSEL på Bøgevej fra Elmevej og ned mod Rønnepladsen ikke vil være mulig. Skal man have sin bil ud i løbet af onsdag skal dette ske INDEN kl. 07.00.

Når skabet på Bøgevej er skiftet skal vi have skiftet et skab på hjørnet af Lindevej og Lærkevej. Det betyder at strømmen i den anden del af foreningen skal afbrydes. Det vil givet blive vanskeligt at passere mens der arbejdes på dette skab men passage skulle være muligt.

Når elektrikeren går hjem onsdag vil der (som udgangspunkt) være strøm på hele foreningen så ingen skal overnatte uden strøm. Bliver de ikke færdige med begge skabe onsdag fortsættes arbejdet torsdag morgen fra kl. 07.00.

April – medio

Så synger påsken på sidste vers. Småbørnfamilierne lægger an til at sende de små poder afsted i institutioner og skoler mens flertallet af os andre må væbne os med tålmodighed i forhold til at omgås andre samt tage på arbejde. Heldigvis har vejret vist sig fra den bedre side og som dagene er skredet frem er de røde kinder blevet flere og flere.

Salg af haver

Covid-19 situationen har på mange måder gjort mange ting besværlige. Herunder salg og vurderinger. Vi kan pt IKKE få vurderet nye haver og dermed ikke sælge haver. Vi har fremsendt forespørgsler på løsninger til Kolonihaveforbundet men de er endnu ikke vendt tilbage.

Skrald

Vi minder om at der skal sorteres. Der er flere gange observeret manglende sortering hvilket i sidste ende betyder at skraldemængden ikke passer med antallet af containere. Endvidere er det flere gange observeret at den første skraldespand bliver overfyldt mens de næste er halvtomme. Alt skrald skal være nede i spandene og lågene skal kunne lukkes!

Maskiner

Der er gang i bookingerne og det fungerer indtil videre rigtigt fint. Vær opmærksom på at maskinerne kun kan bookes fra to dage ude i fremtiden mens traileren kan bookes uden varsel. Har man booket traileren ude i fremtiden vil man først på selve dagen om morgenen få tilsendt koden til nøgleskabet.

Generalforsamling

Den 22/4 er som fysisk generalforsamling aflyst. Vi arbejder på om der skal skabes et online alternativ – mere om det følger når der er nyt.

God påske

Container

Så må containeren benyttes til grønt affald. Pas venligst på de nystøbte stolper og undgå at støde til dem.

Trailer / Genbrugsplads

Hvis der er nogen der skal på genbrugspladsen med trailer må man meget gerne tage et læs blandingskompost med tilbage og læsse det af i “midterrabatten” på p-pladsen. Der er brug for en to-tre læs i alt – så ét enkelt vil være en god hjælp. Kontakt formanden for at få refunderet udlæg for komposten og sløjfet trailerlejen.
Onsdag vil der være mulighed for at låne traileren gratis til en enkelt tur til genbrugspladsen… hvis man tager et læs kompost med retur.

Stabilgrus

Onsdag skal læsset med stabilgrus flyttes fra p-pladsen til “depotet” på Pilevej. Hvis der er nogen der mangler en tur i fitnesscentret så er der her en oplagt mulighed….

Onsdag 25. marts – Update

Kære kolonist.

Det er dejligt at se at rigtig mange gør brug af muligheden for at benytte haverne.

Container
Fredag kommer der en ny container. Den må IKKE benyttes. Den vil blive placeret ‘i forlængelse’ af skraldeøen og I bedes derfor ikke parkere på pladserne mellem skraldeøen og bunken med småsten.

Skraldespande
Alle skraldespandene kan nu bruges. Hvis der er en der vil feje og rydde op omkring spandene på Bøgevej vil dette blive værdsat.
I førstkommende weekend begynder vi at anlægge skraldeøen ved indkørslen til foreningen.

Generalforsamling
Der er ikke en forventning om at vi kan gennemføre en almindelig generalforsamling som tidligere udmeldt den 22. april – men den endelige beslutning tages først når der er nyt fra myndighederne. Vi afventer retningslinjer fra Kolonihaveforbundet og overvejer fortsat om vi kan afvikle den på en alternativ måde.
En række beslutninger på generalforsamlingen omhandler økonomiske forhold som vi desværre ikke har haft mulighed for at vende eller beslutte. Bl.a. budgettet for 2020. Vi har i bestyrelsen valgt i første omgang at handle ud fra det fremlagte budget. Det betyder bl.a. en mindre stigning af havelejen til kr. 650 pr. mdr. de resterende måneder af 2020 for at møde et potentielt behov for at skulle betale for kloak allerede pr. 1/1/2021.
Hvis der er kommentarer, spørgsmål eller forslag til budgettet må I meget gerne vende tilbage til mig.

Mvh
Kasper

Torsdag 19. Marts – update

Containeren på p-pladsen er til grønt affald. Den fjernes igen når den er fuld. Den er bestilt ekstraordinært da genbrugsstationerne er lukkede.

Flaghejsning den 29/3 er aflyst.

Vi arbejder på at finde en løsning for at afholde generalforsamling. Nærmere info følger.

Vi arbejder på at finde en løsning i forhold til at afvikle vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer. Nærmere info følger.