Referat af bestyrelsesmøde d. 07.05.24

Til stede:
Fleur, Tina, Rasmus, Anders V, Anders L, Vibe og Niels Chr.

Fraværende: Karin (suppleant) 

Referent: 

Rasmus Braüner Norup

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Næste møder
 • Grønt udvalg
 • Økonomi
 • Havesalg
 • Formandskab
 • Udlejning af materialer
 • Trillenet (fælles internet)
 • Byggesager
 • Venteliste
 • Renovation og affaldsøer
 • Fællesveje i haveforeningen
 • Fælles arbejdsdage
 • Nye mailadresser
 • Nye elmålere
 • Fælleshave
 • Dagsorden til næste møde

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden er godkendt samt sidste referat.

2. Næste møder:

Næste bestyrelsesmøder
– Tirsdag d. 11.06.24 hos Vibe i have 58

– Tirsdag d. 02.07.24 hos Tina i have 42

Årskalender 2024:

Generalforsamling 17. marts
Bestilling af skraldespands tømninguge 12 til opstart uge 14
Åbning vand24. marts eller i uge 14 
Flaghejsning31. marts
1. arbejdsweekend20. april – ansvarlig Anders L.
2. arbejdsweekend25. maj – ansvarlig Niels Chr.
3. arbejdsweekend22. juni – ansvarlig Tina
Sankt Hans aften24. juni
4. arbejdsweekend20. juli – ansvarlig Fleur
Sommerfest17. august 
5. arbejdsweekend24. august – ansvarlig Vibe
6. arbejdsweekend – Klip hæk21. september – ansvarlig Anders V. 
7. arbejdsweekend19. oktober – ansvarlig Rasmus 
Flagstrygning27. oktober 
Lukning af vanduge 45

3. Grønt udvalg:

Der har været havevandring den 07-05-2024.
Der er givet ca. 11 påtaler, men ellers ser det OK ud. 

3. Økonomi:

Intet nyt.

3. Havesalg:

Der er 4 haver til salg.

Vi har solgt 3 haver i år.

4. Formandskab:

 • Der er blevet repareret en drænledning i have 84. Brud årsag er uvis. 
 • Kommunen har krævet, at Lærkevej skal åbnes op mod Ringgadebro, da det i kommunens system har været registreret som en anbefalet skolesti. Vi har i bestyrelsen ihærdigt forsøgt at få det afværget, men kommunen fastholder ret til at udføre åbningen i uge 19. Der har været dårlig kommunikation fra kommunen, og vi har i bestyrelsen klaget over forløbet. Vi forsøger fortsat at få det afværget.   
 • Tina tager fat i vores bravida vedr. vores meldings system fra vandmålere og hvem der får besked om lækage. 
 • Niels chr. opsætter skiltet ved Lærkevej. 
 • Vibe opdaterer og rengører infotavlerne.
 • Der kommer en invitation via mail vedr. arrangement med biolog.

5. Udlejning af materialer:

Kasper vil hjælpe med at få omkodet bookingsystemet. 

 • Så man kan booke dag/dag. 
 • Fjernet fejlen for søjlen “reserveret” for traileren. 

6. TrilleNet (fælles internet):

Der er tilkommet 6 nye interesserede, for at komme på internettet.
Der skal flere brugere på systemet, for at få økonomien til at løbe rundt.  

Arne og Kasper skal fortsat snakkes sammen om at få opsat nye brugere.

7. Byggesager:

Der er to haver som ønsker at lave en byggeansøgning. Vi afventer tegninger fra haveejere.

Status på igangværende byggesager:

Have nr.Dato for byggetilladelseStatus
Have 106-07-2021Har fået ibrugtagningstilladelse 
Have 605-09-2023Har fået ibrugtagningstilladelse 
Have 706-06-2023Der er bestilt byggesyn
Have 10Udløbet / StoppetByggetilladelse af udløbet. Byggeri skal lovliggøres.
Have 1614-03-2023
Have 2805-10-2021Byggetilladelsen er udløbet. Have-lejeren er blevet informeret om, at de skal lave en ny byggeansøgning.
Have 6408-11-2022
Have 7810-05-2022
Have 8614-03-2023

8. Venteliste:

Der er 29 på venteliste.

9. Renovation og affaldsøer:

Der bliver rundsendt en mail vedr. storskrald igen. 

Der må ikke stilles storskrald ud før dagen før, at der er bestilt afhentning  af storskrald. 

Der skal sættes en seddel på storskraldet, om at der er bestilt storskrald. 

10. Fællesveje i haveforeningen:

Vi bestræber os på at rive veje med ATV mindst en gang i måneden, for at vedligeholde for ukrudt.

Der er kommet en bunke grus på den store fælles parkeringsplads til fri afbenyttelse.
På næste arbejdsdag udlægges der lidt mere grus ud til arealer, hvor der mangler grus. 

11. Fælles arbejdsdage:

Iht. punkt 2.

12. Nye mailadresser:

Fleur får opsæt Vibe og Niels Chr. på en HF trillegård mail.

13. Nye elmålere:

Anders Valente har fået indhentet 2 nye tilbud om udskiftning af alle elmålere.

Tilbuddet er indhentet fra Frederiksberg El og Rosborg EL.
Vi har gennemgået tilbuddene og vælger derefter det bedste tilbud. 

Det blev snakket om vi nemmest planlægger koordinering af udskiftning af elmålere.

 • Vi beder elektrikeren om at lave en plan for hvilke elmålere der udskiftes pr. dag.
 • Vi prøver evt. at finde nogle vejformænd, til indsamling af nøgler på haver.
 • Vi har besluttet at alle havelodsejere skal fremsende billede af deres elmåler

– Billede skal navngives med nr. “Eltavle_havelod_xx”

– Billede fremsendes til mail andersv@hftrillegaarden.dk

Der bliver fremsendt en info mail vedr. ovenstående. Flere informationer i den kommende tid. 

14. Fælleshave:

Der er blevet plantet og hygget, men ellers intet nyt.

14. Dagsorden til næste møde:

 • Elmålere
 • Trillenet 
 • Sommerfest