Referat af bestyrelsesmøde d. 03.04.24

Til stede:
Fleur, Tina, , Anders L, Vibe, Niels Chr.

Fraværende : Anders V, Rasmus, Karin

Referent: 

Tina Koch Jensen

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Næste møder
 • Grønt udvalg
 • Økonomi
 • Havesalg
 • Formandskab
 • Udlejning af materialer
 • Trillenet (fælles internet)
 • Byggesager
 • Venteliste
 • Renovation og affaldsøer
 • Fællesveje i haveforeningen
 • Fælles arbejdsdage
 • Nye elmålere
 • Fælleshave
 • Dagsorden til næste møde

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og kommentar af sidste referat:

Dagsorden er godkendt samt sidste referat 

2. Næste møder:

Næste møde tirsdag d. 07.05,24 hos Niels Chr. Og derefter tirsdag d. 11.06.24 hos Vibe samt 02.07.24 hos Tina

3. Grønt udvalg:

Fleur har bestilt containere til samtlige arbejdsweekender. Ligeledes leveres der stabilgrus til dækning af huller, samt ral til brug for indgang ved haveforeningen.

Der er rundsendt havevandringsinfo til samtlige kolonister.

3. Økonomi:

Vi har besluttet at der refunderes 300 kr. for mad til bestyrelsesmøder.

Vi har dårlig økonomi mht. brugere på internet. P.t. er der kun 5 betalende af 1000 kr. og vi betaler 12.000 om året til Fibia, der skal flere brugere på i 2024

Mht. til regning fra Frederiksbjerg el på 65000 kr, er der fortsat ingen afklaring/udspecificering så den er ikke betalt endnu. Afventer svar fra El firma.

3. Havesalg:

Der kommer 2 nye haver til salg.
– Bøgevej 97

– Elmevej 43


1 have solgt på nuværende tidspunkt i 2024

4. Formandskab:

Suppleant skal på kursus – Fleur undersøger

Fleur kontakter have biologen Henrik med 2 datoer for arrangement evt. 4/6 eller 13/6 kl. 18.30 til 20.30 hvorefter vi laver tilmelding via hjemmesiden

Niels Chr. køber ny mekanisk nøgleboks til opsætning ved container.

Kredsen har fået nye åbningstider tirsdag er fra kl. 16-18.30 (sidste tirsdag i måneden er lukket)

Der er kommet nyt skriv fra kredsen vedr. byggeretningslinjer, denne er rundsendt til alle i bestyrelsen samt til vurderingsrådet.

Vandproblem ved Rønnepladsen, Niels Chr. undersøger nærmere

5. Udlejning af materialer:

Der er blevet lagt nye priser ind på udlejning af værktøj og partypakke. Der har været problemer med udlejning af trailer fra dag til dag, dette er nu tilrettet.

6. TrilleNet (fælles internet):

Fleurs tager fat i tidligere formand – der skal tages aktion på at få flere på nettet.

7. Byggesager:

Der er ca. 14 haver, som mangler at blive kloakeret. Der er sendt en rykker ud til haveejerne.

Status på ovenstående, vi har ikke hørt yderligere fra Aarhus vand, så vi går ud fra at der er afleveret på de resterende haver.

Status på igangværende byggesager: Intet nyt da Rasmus er fraværende på dette møde

Have nr.Dato for byggetilladelseStatus
Have 106-07-2021Får ibrugtagnings tilsyn inden sæsonstart
Have 605-09-2023Genansøgt på tidligere byggeansøgning
Have 706-06-2023
Have 10Udløbet / StoppetByggetilladelse af udløbet. Byggeri skal lovliggøres.
Have 1614-03-2023
Have 2805-10-2021Byggetilladelse er udløbet. Have-lejeren er blevet informeret om, at de skal lave en ny byggeansøgning.
Have 6408-11-2022
Have 7810-05-2022
Have 8614-03-2023

8. Venteliste:

Der er 26 på venteliste pt.

9. Renovation og affaldsøer:

Ca. 1/3 del af kolonisterne har afhentet Informationsmateriale/skraldesæt hos Fleur.

Det ser ud til at der er fint plads ved skraldeøerne til de nye skraldespande.

10. Fællesveje i haveforeningen:

Vi er nu gået i gang med reetableres af fællesvejene. Der lappes huller med stabilgrus, og der bestilles ral til påfyldning ved hovedindgang

11. Fælles arbejdsdage:

Fordeling af ansvar for arbejdsweekender:

20/4 Anders L

25/5 Niels

22/6 Tina

20/7 Fleur

24/8 Vibe

21/9 Rasmus eller Anders V, eller Karin

19/10 Rasmus eller Anders V, eller Karin

12. Nye elmålere:

Det forventes at der er økonomi allerede nu til at vi skifter samtlige målere i et hug. Anders Valente oplyser at Bravida ikke vil udføre opgaven, når vi ikke køber målere af dem. Anders er i gang med at undersøge med et andet firma, og vi kontakter også Frederiksbjerg El for tilbud, BA tech skal kontaktes for at høre hvornår de kan leveres samtlige målere.

13. Fælleshave:

Intet nyt

14. Dagsorden til næste møde:

 • konstituering af bestyrelsen – Rasmus forbliver næstformand
 • Nye Elmålere
 • Trillenet
 • Vedr. åbning af vand – kontrol af vandspil på foreningssiden