Trillegården – update

Så ruller sommer ind over os og det syder og bobler i vores lille hyggelige koloni.

Generelt er etableringen af vandsystemet gået som forventet. Overordnet set stor tilfredshed men selvfølgelig rammer så stor en opgave nogen hårdere end andre. De sidste er først blevet koblet på vandet i sidste weekend, hvilket ikke er tilfredsstillende men det kan jo ikke rigtigt gøres om.

Jeg er blevet mødt med mange meninger og holdninger undervejs – sådan er det nok også. Jeg kunne have håbet, at alle de kloge kommentarer og den viden var blevet bragt i spil da vi ligesom lagde kortene på bordet på henholdsvis den ordinære og ekstraordinære generalforsamling: INGEN af os i bestyrelsen kunne kalde os eksperter. Vi er klogere nu, men eksperter er vi sgu’ fortsat ikke når det kommer til entreprenørarbejde. Jeg vil derfor ydmygest bede om ikke én gang til høre om, at det ene kunne eller burde være løst på en eller anden måde. Hvis man vil være behjælpelig så tænk fremad. Hvad kan der fremadrettet gøres for at udbedre eventuelle fejl og mangler. Der har været rig mulighed for at byde ind inden vi gik i gang. Bagklogskab kan ingen bruge til noget i denne sammenhæng.

I morgen mandag har jeg (forhåbentligt) afsluttende byggemøde. Jeg håber at de sidste fejl og mangler kan rettes hurtigst. Jeg melder ud når jeg ved hvordan og hvornår. Én af de største udfordringer er de blå stophaner. Vi har en løsning på det selv, men jeg er nødt til at holde mig til procedurerne i forbindelse med overleveringen så vi ikke kommer til at stå med ansvaret.

Når fejlene og manglerne er ordnet har vi “kun”, at der skal køres ærtesten ud på alle vejene. Dette bliver gjort når vi i byggekredsen vurderer, at vejene er klar til det. Vi forsøger at fremskynde det ved at køre stabilgrus på og tak til de hårdtarbejdende for et fantastisk stykke arbejde i weekenden. I næste weekend forventer vi at køre på med endnu en omgang stabilgrus så vi når hele vejen rundt i foreningen. Om ærtestenene kommer på om en måned, om et halvt år eller til næste år kan jeg derfor ikke svare på, men det giver ikke mening at kyle 100.000 ud af vinduet bare for at få ærtesten på så hurtigt som muligt, hvis det så alligevel viser sig at være for tidligt. Vi tilbageholder et beløb ca. svarende til det som det vil koste os at lægge ærtesten ud.

I de kommende måneder vil der være brug for at holde p-pladser tomme på enkeltdage så vi nemmere kan navigere med vejhøvlen. Den er ekstremt tung at løfte rundt på, hvis den skal vendes med håndkraft og kan dette undgåes de steder, hvor der er p-plads er dette en stor hjælp.

Husk arbejdsdagen på lørdag 14/5. Tilmelding på: selvbetjening.hftrillegaarden.dk

Fortsat god mors dag.

 

Vandsystemet bliver rullet ud

Kære medlemmer

Der har i processen med vandsystemet været en hel del tilpasningsarbejde så fokus har været på at få hovedarbejdet færdigt med at få vandet frem til den enkelte matrikel.

På spørgsmålet om vi bliver færdige til den 1/4…… Jeres bud er vist lige så godt mit. Vi er blevet lovet, at det er færdigt den 1/4 og hvis ellers vejret arter sig bare nogenlunde er dette også realistisk. Vi er indtil videre ikke ramt af frost men til gengæld har vandet fra oven gjort at arbejdet har ligget stille i længere perioder. Kryds fingre og se positivt på at vi i det mindste ikke har forsøgt at etablere det midt i sommerferien 😉

Jeg forventer at kunne informere yderligere på Generalforsamlingen som ligger den 8/3. I modtager inden længe indkaldelsen.

Mvh
Kasper

Næste etape

Kære medlem

Næste etape af vandetableringen går i gang i dag. Det betyder at Bøgevej fra Rønnevej til Birkevej bliver gravet op. 

Der vil i perioder været spærret for kørsel men vi forsøger at minimere generne. 

Mvh Kasper 

Oversigtstegning af haven og nyt vand

I forbindelse med nye vandrør i haverne bedes i indsende følgende dokumentation til havemapperne.

(også gerne billeder af graveriet)

Oversigtstegning af vandrør i haven med minimum følgende oplysninger:

  • placering af havelåge
  • placering af alle bygninger/huse/drivhuse så afkodningen bliver lettere
  • placering af brønd
  • aftegning af rørføring med målangivelse til hæk

Se evt. eksempel på oversigtstegning her:
Scan

Vandsystemet i proces

kære medlem.

Vi er løbet ind i nogle udfordringer omkring dræn som gør at vi nok først rigtigt kommer i gang næste mandag.

Vi giver nærmere besked.

 

Mvh Kasper

Gravearbejde påbegyndes

På mandag 30/11 påbegyndes gravearbejdet i haveforeningen. Haven vil fra der være lukket for kørsel (der sættes kæde og lås op af entreprenøren som sikring af deres redskaber).

Der vil IKKE være behov for at afbryde strømmen konsekvent, men der vil kunne forekomme afbrydelser i perioden, hvor der arbejdes, grundet overgravning af kabler.

Arbejdet vil påbegyndes i bunden af haveforeningen – for enden af Bøgevej – og arbejde sig opefter. Hver sidevej tages som arbejdet skrider frem. Planen er at der graves, lækkes rør og dækkes til ‘for hver etape/sidevej’, før man graver videre. Således vil der være opgravet de enkelte steder kortest muligt.

Tidsplanen lyder på omkring 2 mdr. arbejde. Regnvejr og frost vil kunne forlænge denne periode.

Såfremt der er spørgsmål bedes disse rettet til formanden, Kasper på tlf. 40 34 40 08 og ikke til entreprenøren.

Følgende skal I som medlemmer sørge for senest mandag morgen kl. 07:00.
– Havelåge skal være oplåst. (da låste havelåger vil forsinke arbejdet og dermed påføre foreningen ekstra omkostninger vil disse blive pålagt den enkelte haveejer)
– Markeringspind for brønd skal være placeret. Såfremt dette ikke er tilfældet vil entreprenøren placere brønden, hvor det er lettest for ham uden øvrig hensyntagen.

Markeringspinde

Der vil i forbindelse med flagstrygning den 25/10 blive udleveret afmærkningspinde.

Disse skal placeres max. 1 meter fra hæk ud til vejen hvor man har sin adresse (med mindre andet er særskilt aftalt med formanden).

Såfremt man ikke kan afhente sin pind den 25/10 kan man afhente den efter aftale med formanden.

Placeringen af pinden skal være udført senest 31/10. Derefter vil entreprenøren selv kunne bestemme i samråd med bestyrelsen.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling
3. oktober 2015 kl. 10
Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3H, 8000 Aarhus C

På generalforsamling den 17. marts 2015 blev det med 90 stemmer ud af 92 besluttet at der skulle etableres et nyt vandsystem med en rammebevilling på omkring kr. 1,6 mill.(1.600.000) og en finansiering heraf på kr. 200 pr. mdr. pr. have i perioden 01.01.2016 til o. ultimo 2020, således at lånet til vandsystemet forventeligt er afviklet inden at der skal betales til kloak.
Jvf. vores vedtægter kræver en sådan beslutning dog min ⅔ af medlemmernes fremmøde og at ⅔ af de fremmødte stemmer for, for at beslutte det direkte på generalforsamlingen.
Da der ikke var fremmødt ⅔ af medlemmerne på den ordinære generalforsamling skal beslutningen stadfæstes på en efterfølgende generalforsamling/ekstraordinærgeneralforsamling, hvor ⅔ af de fremmødte stemmer for.
Derfor indkaldes medlemmerne af HF Trillegården nu til ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling