Gravearbejde påbegyndes

På mandag 30/11 påbegyndes gravearbejdet i haveforeningen. Haven vil fra der være lukket for kørsel (der sættes kæde og lås op af entreprenøren som sikring af deres redskaber).

Der vil IKKE være behov for at afbryde strømmen konsekvent, men der vil kunne forekomme afbrydelser i perioden, hvor der arbejdes, grundet overgravning af kabler.

Arbejdet vil påbegyndes i bunden af haveforeningen – for enden af Bøgevej – og arbejde sig opefter. Hver sidevej tages som arbejdet skrider frem. Planen er at der graves, lækkes rør og dækkes til ‘for hver etape/sidevej’, før man graver videre. Således vil der være opgravet de enkelte steder kortest muligt.

Tidsplanen lyder på omkring 2 mdr. arbejde. Regnvejr og frost vil kunne forlænge denne periode.

Såfremt der er spørgsmål bedes disse rettet til formanden, Kasper på tlf. 40 34 40 08 og ikke til entreprenøren.

Følgende skal I som medlemmer sørge for senest mandag morgen kl. 07:00.
– Havelåge skal være oplåst. (da låste havelåger vil forsinke arbejdet og dermed påføre foreningen ekstra omkostninger vil disse blive pålagt den enkelte haveejer)
– Markeringspind for brønd skal være placeret. Såfremt dette ikke er tilfældet vil entreprenøren placere brønden, hvor det er lettest for ham uden øvrig hensyntagen.