Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling
3. oktober 2015 kl. 10
Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3H, 8000 Aarhus C

På generalforsamling den 17. marts 2015 blev det med 90 stemmer ud af 92 besluttet at der skulle etableres et nyt vandsystem med en rammebevilling på omkring kr. 1,6 mill.(1.600.000) og en finansiering heraf på kr. 200 pr. mdr. pr. have i perioden 01.01.2016 til o. ultimo 2020, således at lånet til vandsystemet forventeligt er afviklet inden at der skal betales til kloak.
Jvf. vores vedtægter kræver en sådan beslutning dog min ⅔ af medlemmernes fremmøde og at ⅔ af de fremmødte stemmer for, for at beslutte det direkte på generalforsamlingen.
Da der ikke var fremmødt ⅔ af medlemmerne på den ordinære generalforsamling skal beslutningen stadfæstes på en efterfølgende generalforsamling/ekstraordinærgeneralforsamling, hvor ⅔ af de fremmødte stemmer for.
Derfor indkaldes medlemmerne af HF Trillegården nu til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden

Vedtagelse af etablering af nyt vandsystem og optagelse af lån i banken.

Forslaget vi stemmer om ovenfor indeholder følgende:
Godkendelse af anlægstilbud på samlet kr. 520.000 + kr. 530.000 = kr. 1.050.000 + usikkerhed på 10% i alt kr. 1.150.000 som anbefalet af rådgivende ingeniør.
Reparation af ikke afmærkede kabler og dræn. Skøn kr. 250.000.
Uforudsete udgifter. Skøn kr. 200.000.
Optagelse af lån i banken på kr. 1.100.000.
Hensættelse af kr. 300.000 fra egenkapital.
Realisering af de af medlemmernes indbetalte penge til kloak og vand, o. kr 200.000.
Stop for indbetaling af kr. 300 ekstra om året til vand/Kloak pr. 1. januar 2016 da der forventeligt ikke kommer en éngangsetableringsomkostning for foreningen i forbindelse med kloak.
For at sikre likviditeten i foreningen overgår havelejeopkrævning til månedsopkrævning fra 1. januar 2016 (o. i alt kr. 550 pr. mdr. baseret på 2015 budgettet).
Der etableres frostfri brønd med bimålere 1m indenfor hæk. Den enkelte lejer skal som udgangspunkt selv tilslutte til eksisterende tilslutning og om nødvendigt grave hvis man ønsker rør ført i jorden fra brønd til hus.
Vandafgift opkræves som udgangspunkt som el én gang årligt efter aflæsning.
Efterhånden som entreprenøren kommer frem i haven og danner sig et overblik over den enkelte have vil de komme med et tilbud på tilslutningen mellem brønd og hus.
Forventet varighed af etableringen er to måneder.
Vi forventer at starten går ultimo oktober. Hvis frosten tager fat i jorden må de holde pause hen over vinteren men forventer at kunne færdiggøre i god tid inden åbning o. 1. april 2016.
Kørsel i haveforeningen vil i etableringsperioden være hvis ikke umulig så STÆRKT begrænset.