Referat af bestyrelsesmøde d. 22.06.23


Til stede: Fleur, Tina, Rasmus, Anders V., Maria P (suppleant)
Fravær: Anders L
Referent:
Tina

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Næste møder
 • Grønt udvalg
 • Økonomi
 • Havesalg
 • Formandskab
 • Udlejning af materialer
 • Trillenet (fælles internet)
 • Byggesager
 • Venteliste
 • Renovation og affaldsøer
 • Fællesveje i haveforeningen
 • Fælles arbejdsdage
 • Nye vandmålere
 • Fælleshave
 • Sommerfest
 • Dagsorden til næste møde

Referat:

 1. Godkendelse af dagsordenen:
  Der er ingen kommentar til sidste referat.
 2. Næste møder:
  Den 17.08.2023 – Maria på Bogfinkevej 63 (udenfor haveforeningen)

Den 28.09.2023 – Rasmus på Rønnevej 83

 1. Grønt udvalg:
  15 haver fik først påtale efter primo gennemgang juli . 2. have gennemgang, her har alle været i gang så super godt.
  Sidste års havevindere var med rundt og vurdere haver, hvor der blev 7 haver nomineret.
  Vi gennemgik spørgeskema fra kredsen omkring deltagelse og bekendtskab med
  præmieoverrækkelse og fest.
 2. Økonomi:
  Vi besluttede ekstraordinært at øge den forretningsmæssige værdi i forbindelse med
  eventuelle havesalg i 2023 med de 3100 kr. som er indbetalt fra kloakering.
  1700 kr. tilgår på vand og 1400 på den forretningsmæssige værdi.
  Dette med bevidsthed om at en sådan beslutning skal foregå på en generalforsamling. Men for at tilgodese nuværende sælgere i haveåret. Beløb revurderes år 2024
  Der er opkrævet a/conto el som trækkes via pbs 03.07.2023.
 3. Havesalg:
  Der er ændret på salgsprocessen på hjemmesiden. P.t. er der kun 1 hus, der er meldt klar til salg.
 4. Formandskab:
  Ud fra Lærkevej 1 laves der et hegn, for at hindre gennemkørsel for folk uden for foreningen. Anders V. har bolden på dette. Sker snarest
  Vi skal have tjekket priser på opkrævning af udlejning, som iflg. medlem ikke stemmer med det de bliver opkrævet for,
  Nyhedsbrev fra kredsen er udsendt til bestyrelsen.
 5. Udlejning af materialer:
  Det er besluttet at vi spørger rundt i haveforeningen, om der er en som vil stå for
  bookingsystem /udlevering og vedligeholdelse af udlejningsmateriel.
 6. TrilleNet (fælles internet):
  Arne vil gerne være foreningens mand ifm. foreningen fælles internet.
  Arne holder et møde med Kasper(tidligere formand). Vi rykker Kasper for aftale
  Der er blevet købt 5 nye internet enheder ind, så flere kan komme på det fælles internet.
  Der skal laves et økonomisk dokument ifm. det at komme på trillenettet. Maria laver dette i løbet af den næste uge
 7. Byggesager:
  Vi kontakter kredsen for at høre hvad der sker med ikke godkendte byggetilladelser.
 8. Venteliste:
  Der er 38 på venteliste pt.
 9. Renovation og affaldsøer:
  Der bliver sat skilt op om at det ikke er tilladt at efterlade storskrald ved affaldssøerne.
  Storskrald skal følge de regler som er beskrevet på vores hjemmeside.
 10. Fællesveje i haveforeningen:
  Arne finder tid snarest tid at fordele ral på fællesveje.
 11. Fælles arbejdsdage:
  Alle fælles hække blev klippet d. 10.07.2023.
  Der var stort fremmøde til sidste arbejdsdag.
 12. Nye vandmålere:
  Tina er i dialog med BA Tech vedr. alarm i sommerperioden.
 13. Fælleshave:
  Vedr. forespørgsel for interesse for lod ved fælleshaven – her har 5 vist interesse. Fleur melder ud til de 5 parter pr. mail.
  Marianne Siersbæk, Kasper Egelund, Dennis Oyong, Lea Norup og Lina Alassadi har fået retten til at have et havelod i 2024 og 2025, eftersom de har tilmeldt sig det efter en fælles forespørgsel i haveforeningen.
 14. Sommerfest
  Der blev vedtaget et festudvalg til sommerfesten den 11 august.
  Fleur, Maria og Tina holder første møde d. 05.07.23 i festudvalget.
 15. Dagsorden til næste møde:
 • Er der nogen, der har meldt sig som hjælper til materialeudlejning?
 • Status på sommerfest
 • Hvorledes får vi igangsat udskiftning af el-målere – økonomi og hvilke målere først
 • Er der tilbagemelding på børnefest