Kloakafslutning

Så er 1. etape af kloakeringen ved at være bragt til ende.

Aarhus Kommune gør kort proces og har allerede sat en deadline for tilbagemeldinger på fejl og mangler til mandag den 5. juli.

En stor del af jer har allerede meldt fejl ind. Men der er slået en streg i sandet hvilket betyder at de fejl der fortsat ikke er rettet skal meldes ind igen. 

I melder fejlene ind ved at skrive til kloak@hftrillegaarden.dk.

Skriv jeres havenummer, et kontakttelefonnummer samt en tydelig beskrivelse af fejlen/-e.

Allerede den 7. juni kommer kommunen på besigtigelse og gennemgang af det hele så vi skal have adgang til alle haver fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen med rundt.

Mvh

Kasper