Juli nyt

Indeholder:

  • Seneste nyt om kloakering
  • Musik i det fri
  • Sommerferie

Seneste nyt om kloakering
Så er vi i mål…. næsten. De sidste indberetning om fejl om mangler er i gang med at blive løst. Kommunen har grundet ferieperioden givet Brdr. Møller frem til den 1. august til at få tingene udbedret. Det betyder at dem der har fejl og mangler nøje skal overveje hvornår de lukker en kloakmester ind i sin have. Hvis en kloakmester har været inde i haven og lavet tilslutning vil Brdr. Møller kunne påberåbe sig retten til IKKE at genetablere.
Alle andre kan på nuværende tidspunkt godt begynde at få kloakmestre til at tilslutte. Vær opmærksom på at papirerne skal fremsendes til kloak@hftrillegården.dk når I modtager dokumentation for tilslutningen. Dog senest den 30/6/2022.

Musik i det fri
Flere oplever at blive generet at musik og feststøj fra naboerne. Vi vil gerne opfordre til at man tager hensyn, husker på at musik og støj ikke stopper ved hækken endsige inde i nabohuset. Folk arbejder desuden på forskellige tidspunkter af døgnet hvorfor nogle har behov for at sove når andre er vågne.

Sommerferie
Om et øjeblik taber Danmark til England 1-2. Derfor kan vi alle holde sommerferie med ro i sindet. Det vil bestyrelsen også gøre. Der lukkes derfor for almindelig sagsbehandling frem til medio August (hvor Aarhuskredsen også har lukket).
Henrys honningudsalg er fortsat åbent og der er høflig selvbetjening. Nyd jeres haver, naboer og hinanden.