Juni nyt

Lidt om kloakering videre frem
A conto el
Skt. Hans
Containere til grøntaffald
Hække

Lidt om kloakering videre frem

Kloakeringsprocessen synger nu på sidste vers. Der mangler efterhånden få haver og genetableringen i haverne er ligeså ved at være færdig.
Herefter følger en etablering af P-pladsen på Birkevej og genetablering af vejene.

Indtil videre er der fortsat forventet at tilslutninger kan ske efter 30/6 men I skal nok få nærmere besked herom.

Det tilbud som blev sendt ud forleden skal I hver især selv tilmelde jer hvis I vil gøre brug af det. I skal selv tage fat i:
Frederik // Kontaktoplysninger udleveres af formanden

Meget vigtigt:
Frederik´s arbejdstider er
Mandag til Torsdag 700-1600
Fredag 700-1230
Udenfor disse tider kan Frederik ikke træffes på tlf.

Aftaler der bliver indgået med P. Hinnerup af medlemmerne er foreningen uvedkommende. Al afregning sker direkte mellem medlem og P. Hinnerup.

A conto el

Med juli havelejen opkræves et el a conto beløb svarende til ca. halvdelen af sidste års forbrug.
Haveejere der har overtaget efter sidste endelige afregning vil derfor ikke blive opkrævet a conto beløb.
Vær opmærksom på at den seneste opkrævning i forbindelse med den endelige afregning for 2020 for manges vedkommende er mindre end det egentlige forbrug da der også sidste år blev opkrævet et a conto beløb.

Skt. Hans

Skt. Hans falder igen i år som den store overraskelse den 23. juni. Vi ville gerne have fyret op i det store bål men da det er lidt småt med p-pladser for tiden har vi valgt at flytte bålet til de mere intime rammer på fællesgrunden ved siden af Rønnevej nr. 83.
Det bliver dog helt sikkert lige så hyggeligt som det plejer. Medbring det gode humør og lidt at skåle i – og ønsker du noget at sidde på så tag en stol med.
Bålet tændes omkring kl. 19.00.

Containere til grønt affald

Vi kan jo godt mærke i år at vi savner de månedlige containere til grønt affald. Og vi fornemmer også at rigtigt mange af jer også savner dem. Så snart vi igen kan garantere vognmanden at de kan komme forbi på Høgevej når de mange biler igen kan parkere inde i haveforeningen skal vi nok få dem igen. Indtil da må I enten snakke med naboerne om at gå sammen om traileren eller lave en midlertidig grenbunke i haven.

Hække

Vand! Vand! Vand!
Til alle jer der i forbindelse med kloakeringen har fået sat nye hækplanter: Sørg for at få vandet planterne. Regnen er simpelthen ikke nok. Hækkene skal have min. 10 liter pr. meter om ugen. Hvis I vander med haveslangen så prøv at tage tid på hvor lang tid det tager at fylde en 10 litersspand. Så lang tid skal hver meter vandes.

Og til alle de andre hække… husk at de skal klippes inden den 23. juni og at højden maksimalt er 160 cm. Flere steder ud til vejene skal I desuden være ekstra opmærksom på at de ikke bliver for brede så skraldebiler og udrykningskøretøjer ikke kan komme forbi.