Maj nyt…

Indeholder:

  • Ekstraordinær generalforsamling
  • Kloakering

Med maj kom solen… og regnen hvilket er tiltrængt. Det kan forhåbentligt få støvet til at lægge sig og køkkenhaverne til at gro. Det betyder også at ukrudtet tager fat, men det har I jo opdaget 😉

Ekstraordinær Generalforsamling
Vi forventer at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling den 27. maj kl. 17.00.

I forbindelse med et bestyrelsesmedlems salg af sin have står vi nu i en situation at vi er nødt til at få indsuppleret i bestyrelsen for at have en fuld bestyrelse. Da vi ikke kan forsvare at afholde en ordinær generalforsamling under de nuværende restriktioner ser vi os nødsaget til at klare valget på en ekstraordinær generalforsamling – udelukkende med valghandlingen for øje. Da vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi skal sikre foreningens fremadrettede drift foreslår vi som bestyrelse i indkaldelsen følgende for at sikre lidt kontinuitet i bestyrelsen ved en bestyrelsesrokade og indsupplering. Derved udnytter vi de ressourcer, der er tilbage bedst muligt og får sikret ny viden i bestyrelsen – Det skal dog nævnes, at til alle posterne kan alle medlemmer opstille og skal være velkomne til det. Nedenstående er blot én løsningsmodel:
Kasserer Annette, Rønnevej 81 er i 2021 på valg og modtager ikke genvalg som kasserer. Vi foreslår valg af kasserer – Tina, Elmevej 42. Det var meningen at der som nævnt på den seneste generalforsamling skulle ske en overlevering af kassereropgaver. Dette har grundet c…… ikke været muligt.

Vi foreslår derfor at Afgående kasserer Annette, Rønnevej 81 bliver valg som ordinært medlem af bestyrelsen (indtil den ordinære GF kan afholdes, for at sikre overlevering til Tina). Annette vil blive valgt ind på afgående bestyrelsesmedlem Dinos mandat da Dino har solgt sin have.

Suppleant Kirstine (opr. 2. suppleant), Lindevej 6 har siddet som fungerende bestyrelsesmedlem siden Bo solgte sin have (opr. 1. suppleant og sidenhen som fungerende bestyrelsesmedlem efter Henrik solgte sin have). Bestyrelsesposten er på ordinært valg i 2022 og vi foreslår at Kirstine indsuppleres formelt i den resterende periode for at sikre lidt ro i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Fleur er på valg i 2021 og modtager genvalg.

Valg af 1. suppleant – Rasmus, Rønnevej 83 for at få byggeteknisk viden ind i bestyrelsen.
Valg til 2. suppleant – intet bud, opstillinger modtages gerne

Det er kutyme at 1. suppleanten følger med i bestyrelsesarbejdet og får et honorar for dette.
2. suppleanten står på spring til posten som 1. suppleant såfremt en fra bestyrelsen eller 1. suppleanten udtræder af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med en næstformand.

Bestyrelsen ser lige nu ud som følger:
Formand Kasper
Kasserer Annette frem til næste generalforsamling
Ordinært medlem Fleur frem til næste generalforsamling
Ordinær medlem Kirstine frem til næste generalforsamling

Kloakering
Kloakeringen skrider planmæssigt frem. Inden længe begynder vi at ‘godkende’ de haver der allerede er blevet gravet. I vil få direkte besked om en tilbagemeldingsfrist for eventuelle mangler i forbindelse med genetableringen. Fristen vil være omkring 14 dage så I har tid til at komme forbi haven og besigtige den.

Husk på at I IKKE må få tilsluttet jeres afløb til kloakken før tidligst efter den 30/6 også selvom gravearbejdet i jeres have er færdigt.

Vi er stille og roligt gået i gang med at indhente erfaringer, tilbud og modeller for at få gennemført selve tilslutningerne. Vi har dog behov for en pejling på hvor mange af jer der kunne have en interesse i en fælles løsning. Denne tilkendegivelse er IKKE forpligtende blot for at kunne have en nogenlunde retvisende dialog med mulige kloakmestre. Vi sender en SMS ud til hvert havelod. I bedes venligst kun svare én gang pr. havelod.

Tak til alle dem der bidrog i weekenden med at få grunden på Birkevej ryddet. Vi blev færdige! Stærkt gået.