ELafbrydelse

Onsdag den 6. maj kl. 07.00 påbegyndes udskiftning af to elskabe i foreningen.

Vi starter med det elskab der forsyner Birkevej, Pilevej og Rønnevej. Det betyder at de første der mister strømmen er alle dem der ligger vest for Elmevej. (Fra Elmevej ned mod Rønnepladsen).

Der skal opgraves på Bøgevej hvorfor AL KØRSEL på Bøgevej fra Elmevej og ned mod Rønnepladsen ikke vil være mulig. Skal man have sin bil ud i løbet af onsdag skal dette ske INDEN kl. 07.00.

Når skabet på Bøgevej er skiftet skal vi have skiftet et skab på hjørnet af Lindevej og Lærkevej. Det betyder at strømmen i den anden del af foreningen skal afbrydes. Det vil givet blive vanskeligt at passere mens der arbejdes på dette skab men passage skulle være muligt.

Når elektrikeren går hjem onsdag vil der (som udgangspunkt) være strøm på hele foreningen så ingen skal overnatte uden strøm. Bliver de ikke færdige med begge skabe onsdag fortsættes arbejdet torsdag morgen fra kl. 07.00.