Torsdag 19. Marts – update

Containeren på p-pladsen er til grønt affald. Den fjernes igen når den er fuld. Den er bestilt ekstraordinært da genbrugsstationerne er lukkede.

Flaghejsning den 29/3 er aflyst.

Vi arbejder på at finde en løsning for at afholde generalforsamling. Nærmere info følger.

Vi arbejder på at finde en løsning i forhold til at afvikle vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer. Nærmere info følger.