Onsdag 25. marts – Update

Kære kolonist.

Det er dejligt at se at rigtig mange gør brug af muligheden for at benytte haverne.

Container
Fredag kommer der en ny container. Den må IKKE benyttes. Den vil blive placeret ‘i forlængelse’ af skraldeøen og I bedes derfor ikke parkere på pladserne mellem skraldeøen og bunken med småsten.

Skraldespande
Alle skraldespandene kan nu bruges. Hvis der er en der vil feje og rydde op omkring spandene på Bøgevej vil dette blive værdsat.
I førstkommende weekend begynder vi at anlægge skraldeøen ved indkørslen til foreningen.

Generalforsamling
Der er ikke en forventning om at vi kan gennemføre en almindelig generalforsamling som tidligere udmeldt den 22. april – men den endelige beslutning tages først når der er nyt fra myndighederne. Vi afventer retningslinjer fra Kolonihaveforbundet og overvejer fortsat om vi kan afvikle den på en alternativ måde.
En række beslutninger på generalforsamlingen omhandler økonomiske forhold som vi desværre ikke har haft mulighed for at vende eller beslutte. Bl.a. budgettet for 2020. Vi har i bestyrelsen valgt i første omgang at handle ud fra det fremlagte budget. Det betyder bl.a. en mindre stigning af havelejen til kr. 650 pr. mdr. de resterende måneder af 2020 for at møde et potentielt behov for at skulle betale for kloak allerede pr. 1/1/2021.
Hvis der er kommentarer, spørgsmål eller forslag til budgettet må I meget gerne vende tilbage til mig.

Mvh
Kasper