Referat af bestyrelsesmøde d. 21.02.2024

Til stede:
Fleur, Tina, Rasmus og Anders L

Fraværende : Anders V 

Referent: 

Rasmus Braüner Norup

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Næste møder
 • Grønt udvalg
 • Økonomi
 • Havesalg
 • Formandskab
 • Udlejning af materialer
 • Trillenet (fælles internet)
 • Byggesager
 • Venteliste
 • Renovation og affaldsøer
 • Fællesveje i haveforeningen
 • Fælles arbejdsdage
 • Nye elmålere
 • Fælleshave
 • Dagsorden til næste møde

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og kommentar af sidste referat:

Dagsorden er godkendt samt sidste referat 

2. Næste møder:

Næste møde er til generalforsamlingen d. 17. marts. – (dagsorden udsendes 14 dage før)

Næste bestyrelsesmøder planlægges efter konstitueringen af den nye bestyrelse. 

Vi planlægger at åbne for vandet i haveforeningen d. 24. marts (Rasmus, Arne, Niels og Preben hjælper). Der skal købes ny stophane nøgle ifm. åbning.

Årskalender 2024:

Generalforsamling 17. marts
Bestilling af skraldespands tømninguge 12 til opstart uge 14
Åbning vand24. marts eller i uge 14 
Flaghejsning31. marts
1. arbejdsweekend20. april
2. arbejdsweekend25. maj
3. arbejdsweekend22. juni
Sankt Hans aften24. juni
4. arbejdsweekend20. juli
Sommerfest17. august 
5. arbejdsweekend24. august
6. arbejdsweekend21. september
7. arbejdsweekend19. oktober
Flagstrygning27. oktober 
Lukning af vanduge 45

3. Grønt udvalg:

Der skal bestilles container til den første arbejdsweekend 20.04.2024. (Fleur) 

3. Økonomi:

Der er blevet lavet et budget for 2024, som bliver fremlagt på generalforsamlingen.

Årsregnskabet er underskrevet af revisionen den 04. februar.24

3. Havesalg:

Der kommer 2 nye haver til salg.
– Bøgevej 97

– Elmevej 45 

4. Formandskab:

Vores nuværende vurderingsfolk er fortsat godkendte, men suppleant mangler kursus.

Fleur er blevet kontaktet af en biolog, som kan hjælpe med at øge biodiversiteten i haveforeningen. Vi påtænker at planlægge, at lave et arrangement med en havevandrings tur med ham.

Der er kommet 3 indkomne forslag til ændringer af bl.a. haveforeningens vedtægter. Forslag blev gennemgået på bestyrelsesmødet og vil blive fremlagt på kommende generalforsamling.

5. Udlejning af materialer:

Intet nyt

6. TrilleNet (fælles internet):

Intet nyt

7. Byggesager:

Der er ca. 14 haver, som mangler at blive kloakeret. Der er sendt en rykker ud til haveejerne.

Status på igangværende byggesager:

Have nr.Dato for byggetilladelseStatus
Have 106-07-2021Får ibrugtagnings tilsyn inden sæsonstart
Have 605-09-2023Genansøgt på tidligere byggeansøgning
Have 706-06-2023
Have 10Udløbet / StoppetByggetilladelse af udløbet. Byggeri skal lovliggøres.
Have 1614-03-2023
Have 2805-10-2021Byggetilladelse er udløbet. Have-lejeren er blevet informeret om, at de skal lave en ny byggeansøgning.
Have 6408-11-2022
Have 7810-05-2022
Have 8614-03-2023

8. Venteliste:

Der er 23 på venteliste pt.

9. Renovation og affaldsøer:

Der kommer en ny skraldespands-ordning. Aarhus Affald har fremsendt forslag til nye fordeling af affaldsbeholdere/containere, hvilket vi har godkendt. Der kommer informationer om sortering og affaldsposer ud ifm. sæsonstart.

10. Fællesveje i haveforeningen:

Der er blevet skrevet ud, at veje ikke ønskes påkørte af bil i vinterperioden.

Veje skal reetableres ved sæsonstart.  

11. Fælles arbejdsdage:

Iht. årskalender i afsnit 2.

12. Nye elmålere:

Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen opsætte en plan for igangsætning af udskiftning af målere. Anders Valente bliver projektleder.

13. Fælleshave:

Intet nyt

14. Dagsorden til næste møde:

 • konstituering af bestyrelsen
 • Fordeling af fælles arbejdsdage
 • Arrangere arrangement med biolog 
 • Elmålere 
 • TrilleNet