10. juni 2020 – Update fra bestyrelsen

  • Storskrald
  • Fælles arbejdsdag
  • Skt. Hans
  • Generalforsamling
  • Ny kasserer

Storskrald

Det er vigtigt er al affald kommer ned i skraldecontainerne. Dette for at undgå skadedyr og fordi ‘det roder’. Hvis man mener at andre kan få glæde af det må man beholde det på eget havelod og bruge enten Gul&Gratis eller lign. så evt. interesserede kan afhente det der.
Afhentning af storskrald sker kun efter forudgående aftale med Aarhus AffaldVarme. Dette kan enten ske på tlf. 8940 1600 mellem kl. 08.00-15.00 eller på mail kundeserviceaffald@aarhus.dk.
Storskrald bestilles til afhentning ved adressen Haveforeningen Trillegården 12, 8210 Aarhus V (ved indkørslen til haveforeningen/skraldeøen).
Storskrald må tidligst stilles frem dagen inden afhentning.

Fælles arbejdsdag

I det store og hele har arbejdsdagene fungeret indtil videre. Vi savner den hyggelige afslutning med grill og samvær og håber at vi efter sommeren kan vende tilbage til noget mere normalt. Indtil videre må vi dog ‘nøjes’.
Der mangler en masse hænder til arbejdsdagene den 20/6 og 21/6 hvor der bl.a. skal klippes hæk. Tilmeld jer på selvbetjening.hftrillegaarden.dk.

Skt. Hans

Den 23. juni kl. 19.00 tænder vi for bålet, synger en sang og skåler i de medbragte drikkevarer. Vi springer fællesspisning m.v. over i år og gennemfører et helt enkelt ‘vi ser hinanden i øjnene’ arrangement – på afstand.

Generalforsamling

Vi forventer at kunne afvikle generalforsamling i september på en af dagene 14. – 17. september. Vi undersøger lige nu mulighederne for lokaler hvor vi vil kunne afvikle arrangementet på forsvarlig vis. Det bliver fra kl. 19.00 (uden spisning) efter tidligere fremsendte dagsorden. Nærmere info følger.

Ny kasserer

Som tidligere meldt ud skal vi i foreningen til at kigge os om efter en ny kassererer. Helt optimalt med virkning allerede fra den førstkommende generalforsamling hvor Annette har stillet sit mandat til rådighed for at sikre en så god overlevering som muligt. Så er du interesseret skal du henvende dig til formanden eller Annette for yderligere information.