Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. september kl. 10.00 på Rønnepladsen ved fællesskuret.

Forslag

Bestyrelsen foreslår at udvide tilbuddet om internet til hele foreningen gennem en fælles løsning baseret på teknologien og erfaringerne fra den eksisterende forsøgsordning.

Der forventes et lille overskud på årets budget på omkring kr. 24.000 der allokeres til etableringsomkostninger.
Der sættes én 8 meter gittermast op ved affaldsøen på Bøgevej (se illustration).
Der gives en mulighed for opsættelse af to yderligere master, hvis det viser sig nødvendigt. Én for enden af Birkevej (se illustration) og én ved skraldeøen på den store P-plads.
Etableringen sker i november med forventet idriftsættelse fra årsskiftet.
Abonnementpris på kr. 1.000-1.200 årligt.
Foreningen binder sig i en treårig periode til fiberforbindelsen. Derved er selve etableringen af fiberforbindelsen gratis.
Se evt. yderligere info om teknologien m.m. på www.trillenet.dk


Bøgevej
Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 6 gange hvilket teoretisk giver en højde på 7,80 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.


Bøgevej
Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 6 gange hvilket teoretisk giver en højde på 7,80 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.


Birkevej

Illustrationen er skabt med udgangspunkt i en opmåling af det lave hegn. Derefter er denne højde sat oven på i alt 8 gange hvilket teoretisk giver en højde på 8 meter. 
Der kan dog være andre oplevelser af den færdige højde afhængig af perspektivet og hvor man ser masten fra så billedet kan udelukkende ses som vejledende.