Efterårsnyt 2020

Indeholder nyt om:

  • Kloakering
  • Aflåsning af haveforening
  • Aflåsning af havelåger
  • Lukning af vand
  • Skrald
  • Øvrigt

Kloakering

Så er processen for alvor skudt i gang. Der er deadlines der skal overholdes. Beslutninger der skal tages og om et øjeblik begynder de på gravearbejdet.

FRIST DEN 9. NOVEMBER:
Placering af brønd.
1. Hvis du er tilfreds med den foreslåede kloakplacering.
Du skal bekræfte dette på SMS til 61695814. Skriv. f.eks.: Bøgevej 94. Kloak OK.

2. Hvis du er i tvivl om den foreslåede placering er den rigtige.
Aftal et møde med bestyrelsen nu på lørdag den 31/10. Skriv en SMS til 61695814 at du ønsker at mødes lørdag. Så vender vi tilbage med et tidsrum hvor vi kommer forbi. Vi har allerede nu rigtig mange aftaler så besøgende bliver korte, men vi vil forsøge at hjælpe jer bedst muligt. Har du allerede ‘bestilt’ tid bør du have modtaget et svar med et tidsrum vi kommer i.

3. Hvis du synes der er udfordringer med den angivne placering bedes du skrive til Jimmy (hans email står i det fremsendte materiale) Send gerne samtidig beskeden til kloak@hftrillegaarden.dk så kan jeg bedre hjælpe hvis der efterfølgende opstår problemer. Har du problemer med at sende en email kan bestyrelsen være behjælpelig.

Dokumentation af eksisterende forhold – frist den 1. december.
Vi har modtaget billeder og øvrig dokumentation fra omkring 10 haver. Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at få gennemfotograferet jeres egen have, samt hæk og vej udenfor haven. Således vil det være nemmere efterfølgende at påvise fejl og mangler i forbindelse med genetableringen.

Aflåsning af haveforening

Som tidligere år bliver haveforening aflåst med kæde. I år er dog lidt speciel da det givetvis vil være begrænset hvor meget man alligevel kan køre i forneingen da den jo skal graves op. Den eksakte plan for dette er endnu ikke fremlagt af entreprenøren.
Kæden sættes op i weekenden 7.-8. November og man skal derfor huske at orientere sig på selvbetjening.hftrillegaarden.dk for at finde koden til nøgleboksen.
Det vil i år også være muligt at installere en app på sin telefon som kan låse nøgleboksen op. I finder en vejledning til dette på selvbetjeningen.

Aflåsning af havelåger

Der er medlemmer der ønsker at holde deres havelåger låst. Dette er i år lidt problematisk da entreprenøren skal have fri adgang til alle haver. Jeg har dog indgået en aftale med entreprenøren der gør det muligt at kunne holde sin havelåge låst. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte formanden og lave en aftale med ham. Såfremt du ikke laver en aftale med formanden inden 1. december skal din havelåge stå åben hele tiden frem til at entreprenøren er færdig omkring 30/6-2021.

Lukning af vand

Alt er lidt anderledes i år….
Vi lukker for vandet i weekenden 7. – 8. november. Når entreprenørerne graver vil vi åbne for hovedledningerne, hvor der graves så evt. brud opdages med det samme. Dem der har lovet at hjælpe med vandaflæsning må meget gerne begynde fra omkring den 1. december at holde øje og indberette.
Det er vigtigt at I alle sørger for at få lukket for vandet ind til jeres have/hus således at der ikke opstår frostskader eller andet i forbindelse med at vi sætter vand på hovedledningerne. I løbet af november kommer vi rundt og plomberer alle brønde. Det er dog det enkelte medlems eget ansvar at hanerne er lukket.

Skrald

Fredag den 30/10 tømmes glas, metal, papir for sidste gang i år. Hvis der er nogen der vil være behjælpelige med at få dem lagt ned så snart de er tømt vil det være en stor hjælp.

Restaffald tømmes sidste gang den 6/11. Også her må containerne gerne lægges ned når de er blevet tømt.

Øvrigt

Hvis der er nogen der går og trænger til noget at lave er der fortsat en del arbejde med etablering af den nye p-plads på Birkevej som mangler at blive lavet….. Henvend dig gerne til bestyrelsen hvis du vil sættes igang…