Sommerhilsen

Lidt nyt om:
Trailer
Rotter
Generalforsamling

Trailer
Vi minder om det ikke er tilladt at parkere trailere i haveforeningen. De bedes derfor fjernet snarest.

Arbejdsdag
Der er fælles arbejdsdag lørdag den 8. august 2020 kl. 10 – 13. Vi genoptager traditionen med at afslutte dagens arbejde med en øl og lidt fra grillen på Rønnepladsen. Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk – vi mødes ved flagstangen. Der vil desuden være container denne weekend.

Rotter
Vi oplever desværre at der er mange rotter i år. Haveejere bedes derfor at tjekke deres grund grundigt for mulige rottereder/-huller. Hvis man opdager at der er rotter skal man henvende sig til Aarhus Kommune via deres hjemmeside. Link
Vi opfordrer samtidig til at den enkelte haveejer holder sit lod ryddeligt, ikke fodrer dyr/fugle i det fri og ikke henstiller husholdningsaffald.
(update: Jvf. de mange skriverier i pressen om problemerne med klapfælder i det fri – en enkel løsning at at tage en klodskasse og vende den på hovedet over klapfælden. Læg noget tungt på kassen så er der ikke andre dyr eller børn der kommer til skade. )

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

Booking af materiel
Der er lavet en vejledning til bookingsystemet på hjemmesiden. Link.