Markeringspinde

Der vil i forbindelse med flagstrygning den 25/10 blive udleveret afmærkningspinde.

Disse skal placeres max. 1 meter fra hæk ud til vejen hvor man har sin adresse (med mindre andet er særskilt aftalt med formanden).

Såfremt man ikke kan afhente sin pind den 25/10 kan man afhente den efter aftale med formanden.

Placeringen af pinden skal være udført senest 31/10. Derefter vil entreprenøren selv kunne bestemme i samråd med bestyrelsen.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling
3. oktober 2015 kl. 10
Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3H, 8000 Aarhus C

På generalforsamling den 17. marts 2015 blev det med 90 stemmer ud af 92 besluttet at der skulle etableres et nyt vandsystem med en rammebevilling på omkring kr. 1,6 mill.(1.600.000) og en finansiering heraf på kr. 200 pr. mdr. pr. have i perioden 01.01.2016 til o. ultimo 2020, således at lånet til vandsystemet forventeligt er afviklet inden at der skal betales til kloak.
Jvf. vores vedtægter kræver en sådan beslutning dog min ⅔ af medlemmernes fremmøde og at ⅔ af de fremmødte stemmer for, for at beslutte det direkte på generalforsamlingen.
Da der ikke var fremmødt ⅔ af medlemmerne på den ordinære generalforsamling skal beslutningen stadfæstes på en efterfølgende generalforsamling/ekstraordinærgeneralforsamling, hvor ⅔ af de fremmødte stemmer for.
Derfor indkaldes medlemmerne af HF Trillegården nu til ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling