Gravearbejde påbegyndes

På mandag 30/11 påbegyndes gravearbejdet i haveforeningen. Haven vil fra der være lukket for kørsel (der sættes kæde og lås op af entreprenøren som sikring af deres redskaber).

Der vil IKKE være behov for at afbryde strømmen konsekvent, men der vil kunne forekomme afbrydelser i perioden, hvor der arbejdes, grundet overgravning af kabler.

Arbejdet vil påbegyndes i bunden af haveforeningen – for enden af Bøgevej – og arbejde sig opefter. Hver sidevej tages som arbejdet skrider frem. Planen er at der graves, lækkes rør og dækkes til ‘for hver etape/sidevej’, før man graver videre. Således vil der være opgravet de enkelte steder kortest muligt.

Tidsplanen lyder på omkring 2 mdr. arbejde. Regnvejr og frost vil kunne forlænge denne periode.

Såfremt der er spørgsmål bedes disse rettet til formanden, Kasper på tlf. 40 34 40 08 og ikke til entreprenøren.

Følgende skal I som medlemmer sørge for senest mandag morgen kl. 07:00.
– Havelåge skal være oplåst. (da låste havelåger vil forsinke arbejdet og dermed påføre foreningen ekstra omkostninger vil disse blive pålagt den enkelte haveejer)
– Markeringspind for brønd skal være placeret. Såfremt dette ikke er tilfældet vil entreprenøren placere brønden, hvor det er lettest for ham uden øvrig hensyntagen.

Markeringspinde

Der vil i forbindelse med flagstrygning den 25/10 blive udleveret afmærkningspinde.

Disse skal placeres max. 1 meter fra hæk ud til vejen hvor man har sin adresse (med mindre andet er særskilt aftalt med formanden).

Såfremt man ikke kan afhente sin pind den 25/10 kan man afhente den efter aftale med formanden.

Placeringen af pinden skal være udført senest 31/10. Derefter vil entreprenøren selv kunne bestemme i samråd med bestyrelsen.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling
3. oktober 2015 kl. 10
Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3H, 8000 Aarhus C

På generalforsamling den 17. marts 2015 blev det med 90 stemmer ud af 92 besluttet at der skulle etableres et nyt vandsystem med en rammebevilling på omkring kr. 1,6 mill.(1.600.000) og en finansiering heraf på kr. 200 pr. mdr. pr. have i perioden 01.01.2016 til o. ultimo 2020, således at lånet til vandsystemet forventeligt er afviklet inden at der skal betales til kloak.
Jvf. vores vedtægter kræver en sådan beslutning dog min ⅔ af medlemmernes fremmøde og at ⅔ af de fremmødte stemmer for, for at beslutte det direkte på generalforsamlingen.
Da der ikke var fremmødt ⅔ af medlemmerne på den ordinære generalforsamling skal beslutningen stadfæstes på en efterfølgende generalforsamling/ekstraordinærgeneralforsamling, hvor ⅔ af de fremmødte stemmer for.
Derfor indkaldes medlemmerne af HF Trillegården nu til ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling