Efterårsnyt 2020

Indeholder nyt om:

 • Kloakering
 • Aflåsning af haveforening
 • Aflåsning af havelåger
 • Lukning af vand
 • Skrald
 • Øvrigt

Kloakering

Så er processen for alvor skudt i gang. Der er deadlines der skal overholdes. Beslutninger der skal tages og om et øjeblik begynder de på gravearbejdet.

FRIST DEN 9. NOVEMBER:
Placering af brønd.
1. Hvis du er tilfreds med den foreslåede kloakplacering.
Du skal bekræfte dette på SMS til 61695814. Skriv. f.eks.: Bøgevej 94. Kloak OK.

2. Hvis du er i tvivl om den foreslåede placering er den rigtige.
Aftal et møde med bestyrelsen nu på lørdag den 31/10. Skriv en SMS til 61695814 at du ønsker at mødes lørdag. Så vender vi tilbage med et tidsrum hvor vi kommer forbi. Vi har allerede nu rigtig mange aftaler så besøgende bliver korte, men vi vil forsøge at hjælpe jer bedst muligt. Har du allerede ‘bestilt’ tid bør du have modtaget et svar med et tidsrum vi kommer i.

3. Hvis du synes der er udfordringer med den angivne placering bedes du skrive til Jimmy (hans email står i det fremsendte materiale) Send gerne samtidig beskeden til kloak@hftrillegaarden.dk så kan jeg bedre hjælpe hvis der efterfølgende opstår problemer. Har du problemer med at sende en email kan bestyrelsen være behjælpelig.

Dokumentation af eksisterende forhold – frist den 1. december.
Vi har modtaget billeder og øvrig dokumentation fra omkring 10 haver. Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at få gennemfotograferet jeres egen have, samt hæk og vej udenfor haven. Således vil det være nemmere efterfølgende at påvise fejl og mangler i forbindelse med genetableringen.

Aflåsning af haveforening

Som tidligere år bliver haveforening aflåst med kæde. I år er dog lidt speciel da det givetvis vil være begrænset hvor meget man alligevel kan køre i forneingen da den jo skal graves op. Den eksakte plan for dette er endnu ikke fremlagt af entreprenøren.
Kæden sættes op i weekenden 7.-8. November og man skal derfor huske at orientere sig på selvbetjening.hftrillegaarden.dk for at finde koden til nøgleboksen.
Det vil i år også være muligt at installere en app på sin telefon som kan låse nøgleboksen op. I finder en vejledning til dette på selvbetjeningen.

Aflåsning af havelåger

Der er medlemmer der ønsker at holde deres havelåger låst. Dette er i år lidt problematisk da entreprenøren skal have fri adgang til alle haver. Jeg har dog indgået en aftale med entreprenøren der gør det muligt at kunne holde sin havelåge låst. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte formanden og lave en aftale med ham. Såfremt du ikke laver en aftale med formanden inden 1. december skal din havelåge stå åben hele tiden frem til at entreprenøren er færdig omkring 30/6-2021.

Lukning af vand

Alt er lidt anderledes i år….
Vi lukker for vandet i weekenden 7. – 8. november. Når entreprenørerne graver vil vi åbne for hovedledningerne, hvor der graves så evt. brud opdages med det samme. Dem der har lovet at hjælpe med vandaflæsning må meget gerne begynde fra omkring den 1. december at holde øje og indberette.
Det er vigtigt at I alle sørger for at få lukket for vandet ind til jeres have/hus således at der ikke opstår frostskader eller andet i forbindelse med at vi sætter vand på hovedledningerne. I løbet af november kommer vi rundt og plomberer alle brønde. Det er dog det enkelte medlems eget ansvar at hanerne er lukket.

Skrald

Fredag den 30/10 tømmes glas, metal, papir for sidste gang i år. Hvis der er nogen der vil være behjælpelige med at få dem lagt ned så snart de er tømt vil det være en stor hjælp.

Restaffald tømmes sidste gang den 6/11. Også her må containerne gerne lægges ned når de er blevet tømt.

Øvrigt

Hvis der er nogen der går og trænger til noget at lave er der fortsat en del arbejde med etablering af den nye p-plads på Birkevej som mangler at blive lavet….. Henvend dig gerne til bestyrelsen hvis du vil sættes igang…

Generalforsamling – tilmelding

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

TILMELDING ER PÅKRÆVET
Kan enten ske på selvbetjening.hftrillegaarden.dk eller ved at aflevere en seddel i postkassen i nr. 94 med navn og adresse samt antal deltagere.

Deadline for tilmelding er den 9. september kl. 12.00.

Sommerhilsen

Lidt nyt om:
Trailer
Rotter
Generalforsamling

Trailer
Vi minder om det ikke er tilladt at parkere trailere i haveforeningen. De bedes derfor fjernet snarest.

Arbejdsdag
Der er fælles arbejdsdag lørdag den 8. august 2020 kl. 10 – 13. Vi genoptager traditionen med at afslutte dagens arbejde med en øl og lidt fra grillen på Rønnepladsen. Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk – vi mødes ved flagstangen. Der vil desuden være container denne weekend.

Rotter
Vi oplever desværre at der er mange rotter i år. Haveejere bedes derfor at tjekke deres grund grundigt for mulige rottereder/-huller. Hvis man opdager at der er rotter skal man henvende sig til Aarhus Kommune via deres hjemmeside. Link
Vi opfordrer samtidig til at den enkelte haveejer holder sit lod ryddeligt, ikke fodrer dyr/fugle i det fri og ikke henstiller husholdningsaffald.
(update: Jvf. de mange skriverier i pressen om problemerne med klapfælder i det fri – en enkel løsning at at tage en klodskasse og vende den på hovedet over klapfælden. Læg noget tungt på kassen så er der ikke andre dyr eller børn der kommer til skade. )

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

Booking af materiel
Der er lavet en vejledning til bookingsystemet på hjemmesiden. Link.

10. juni 2020 – Update fra bestyrelsen

 • Storskrald
 • Fælles arbejdsdag
 • Skt. Hans
 • Generalforsamling
 • Ny kasserer

Storskrald

Det er vigtigt er al affald kommer ned i skraldecontainerne. Dette for at undgå skadedyr og fordi ‘det roder’. Hvis man mener at andre kan få glæde af det må man beholde det på eget havelod og bruge enten Gul&Gratis eller lign. så evt. interesserede kan afhente det der.
Afhentning af storskrald sker kun efter forudgående aftale med Aarhus AffaldVarme. Dette kan enten ske på tlf. 8940 1600 mellem kl. 08.00-15.00 eller på mail kundeserviceaffald@aarhus.dk.
Storskrald bestilles til afhentning ved adressen Haveforeningen Trillegården 12, 8210 Aarhus V (ved indkørslen til haveforeningen/skraldeøen).
Storskrald må tidligst stilles frem dagen inden afhentning.

Fælles arbejdsdag

I det store og hele har arbejdsdagene fungeret indtil videre. Vi savner den hyggelige afslutning med grill og samvær og håber at vi efter sommeren kan vende tilbage til noget mere normalt. Indtil videre må vi dog ‘nøjes’.
Der mangler en masse hænder til arbejdsdagene den 20/6 og 21/6 hvor der bl.a. skal klippes hæk. Tilmeld jer på selvbetjening.hftrillegaarden.dk.

Skt. Hans

Den 23. juni kl. 19.00 tænder vi for bålet, synger en sang og skåler i de medbragte drikkevarer. Vi springer fællesspisning m.v. over i år og gennemfører et helt enkelt ‘vi ser hinanden i øjnene’ arrangement – på afstand.

Generalforsamling

Vi forventer at kunne afvikle generalforsamling i september på en af dagene 14. – 17. september. Vi undersøger lige nu mulighederne for lokaler hvor vi vil kunne afvikle arrangementet på forsvarlig vis. Det bliver fra kl. 19.00 (uden spisning) efter tidligere fremsendte dagsorden. Nærmere info følger.

Ny kasserer

Som tidligere meldt ud skal vi i foreningen til at kigge os om efter en ny kassererer. Helt optimalt med virkning allerede fra den førstkommende generalforsamling hvor Annette har stillet sit mandat til rådighed for at sikre en så god overlevering som muligt. Så er du interesseret skal du henvende dig til formanden eller Annette for yderligere information.

Update på Elarbejdet

Selv de bedste intentioner og planlægning kan blive påvirket af udefrakommende omstændigheder….

Elektrikerne måtte starte med skabet på Lærkevej/Lindevej. Gravemanden kommer igen i morgen torsdag og lukker dette hul.

Skabet på Bøgevej der påvirker strømmen i den vestlige del af haveforeningen kunne de desværre ikke nå og den afsatte tid i morgen torsdag er ikke nok til at nå dette. Derfor er dette arbejde for nuværende udsat til mandag.

Den gode nyhed er at Pilevej har fået midlertidig strøm…

Så på mandag den 11. maj – med evt. vejrligs forbehold – vil strømmen i den vestlige del af foreningen blive afbrudt fra morgenstunden (dvs. Bøgevej, Birkevej, Pilevej og Rønnevej). Desuden vil haverne der er tilsluttet det nye skab på Lærkevej/Lindevej opleve en kortvarig strømafbrydelse da nogle sikringer skal skiftes.

Såfremt der sker ændringer i dette hører I nærmere.

ELafbrydelse

Onsdag den 6. maj kl. 07.00 påbegyndes udskiftning af to elskabe i foreningen.

Vi starter med det elskab der forsyner Birkevej, Pilevej og Rønnevej. Det betyder at de første der mister strømmen er alle dem der ligger vest for Elmevej. (Fra Elmevej ned mod Rønnepladsen).

Der skal opgraves på Bøgevej hvorfor AL KØRSEL på Bøgevej fra Elmevej og ned mod Rønnepladsen ikke vil være mulig. Skal man have sin bil ud i løbet af onsdag skal dette ske INDEN kl. 07.00.

Når skabet på Bøgevej er skiftet skal vi have skiftet et skab på hjørnet af Lindevej og Lærkevej. Det betyder at strømmen i den anden del af foreningen skal afbrydes. Det vil givet blive vanskeligt at passere mens der arbejdes på dette skab men passage skulle være muligt.

Når elektrikeren går hjem onsdag vil der (som udgangspunkt) være strøm på hele foreningen så ingen skal overnatte uden strøm. Bliver de ikke færdige med begge skabe onsdag fortsættes arbejdet torsdag morgen fra kl. 07.00.

April – medio

Så synger påsken på sidste vers. Småbørnfamilierne lægger an til at sende de små poder afsted i institutioner og skoler mens flertallet af os andre må væbne os med tålmodighed i forhold til at omgås andre samt tage på arbejde. Heldigvis har vejret vist sig fra den bedre side og som dagene er skredet frem er de røde kinder blevet flere og flere.

Salg af haver

Covid-19 situationen har på mange måder gjort mange ting besværlige. Herunder salg og vurderinger. Vi kan pt IKKE få vurderet nye haver og dermed ikke sælge haver. Vi har fremsendt forespørgsler på løsninger til Kolonihaveforbundet men de er endnu ikke vendt tilbage.

Skrald

Vi minder om at der skal sorteres. Der er flere gange observeret manglende sortering hvilket i sidste ende betyder at skraldemængden ikke passer med antallet af containere. Endvidere er det flere gange observeret at den første skraldespand bliver overfyldt mens de næste er halvtomme. Alt skrald skal være nede i spandene og lågene skal kunne lukkes!

Maskiner

Der er gang i bookingerne og det fungerer indtil videre rigtigt fint. Vær opmærksom på at maskinerne kun kan bookes fra to dage ude i fremtiden mens traileren kan bookes uden varsel. Har man booket traileren ude i fremtiden vil man først på selve dagen om morgenen få tilsendt koden til nøgleskabet.

Generalforsamling

Den 22/4 er som fysisk generalforsamling aflyst. Vi arbejder på om der skal skabes et online alternativ – mere om det følger når der er nyt.

God påske

Container

Så må containeren benyttes til grønt affald. Pas venligst på de nystøbte stolper og undgå at støde til dem.

Trailer / Genbrugsplads

Hvis der er nogen der skal på genbrugspladsen med trailer må man meget gerne tage et læs blandingskompost med tilbage og læsse det af i “midterrabatten” på p-pladsen. Der er brug for en to-tre læs i alt – så ét enkelt vil være en god hjælp. Kontakt formanden for at få refunderet udlæg for komposten og sløjfet trailerlejen.
Onsdag vil der være mulighed for at låne traileren gratis til en enkelt tur til genbrugspladsen… hvis man tager et læs kompost med retur.

Stabilgrus

Onsdag skal læsset med stabilgrus flyttes fra p-pladsen til “depotet” på Pilevej. Hvis der er nogen der mangler en tur i fitnesscentret så er der her en oplagt mulighed….

Onsdag 25. marts – Update

Kære kolonist.

Det er dejligt at se at rigtig mange gør brug af muligheden for at benytte haverne.

Container
Fredag kommer der en ny container. Den må IKKE benyttes. Den vil blive placeret ‘i forlængelse’ af skraldeøen og I bedes derfor ikke parkere på pladserne mellem skraldeøen og bunken med småsten.

Skraldespande
Alle skraldespandene kan nu bruges. Hvis der er en der vil feje og rydde op omkring spandene på Bøgevej vil dette blive værdsat.
I førstkommende weekend begynder vi at anlægge skraldeøen ved indkørslen til foreningen.

Generalforsamling
Der er ikke en forventning om at vi kan gennemføre en almindelig generalforsamling som tidligere udmeldt den 22. april – men den endelige beslutning tages først når der er nyt fra myndighederne. Vi afventer retningslinjer fra Kolonihaveforbundet og overvejer fortsat om vi kan afvikle den på en alternativ måde.
En række beslutninger på generalforsamlingen omhandler økonomiske forhold som vi desværre ikke har haft mulighed for at vende eller beslutte. Bl.a. budgettet for 2020. Vi har i bestyrelsen valgt i første omgang at handle ud fra det fremlagte budget. Det betyder bl.a. en mindre stigning af havelejen til kr. 650 pr. mdr. de resterende måneder af 2020 for at møde et potentielt behov for at skulle betale for kloak allerede pr. 1/1/2021.
Hvis der er kommentarer, spørgsmål eller forslag til budgettet må I meget gerne vende tilbage til mig.

Mvh
Kasper