HF Trillegården

19. juli 2019
 • Tømning Restaffald

  19. juli 2019

20. juli 2019
 • Fælles arbejdsdag kl. 10:00 - 14:00

  20. juli 2019 @ 10:00 - 14:00

26. juli 2019
 • Tømning Restaffald

  26. juli 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  26. juli 2019

2. august 2019
 • Tømning Restaffald

  2. august 2019

9. august 2019
 • Tømning Restaffald

  9. august 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  9. august 2019

16. august 2019
 • Tømning Restaffald

  16. august 2019

17. august 2019
 • Fælles arbejdsdag kl. 10:00 - 14:00 (Container)

  17. august 2019 @ 10:00 - 14:00

  Henrik

23. august 2019
 • Tømning Restaffald

  23. august 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  23. august 2019

30. august 2019
 • Tømning Restaffald

  30. august 2019

6. september 2019
 • Tømning Restaffald

  6. september 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  6. september 2019

13. september 2019
 • Tømning Restaffald

  13. september 2019

20. september 2019
 • Tømning Restaffald

  20. september 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  20. september 2019

21. september 2019
 • Fælles arbejdsdag (Container)

  21. september 2019 @ 10:00 - 14:00

  Dino

27. september 2019
 • Tømning Restaffald

  27. september 2019

28. september 2019
 • Aflæsning af EL og Vand

  28. september 2019 - 29. september 2019 @ 

4. oktober 2019
 • Tømning Restaffald

  4. oktober 2019

 • Tømning af Genanvendeligt

  4. oktober 2019

11. oktober 2019
 • Tømning Restaffald

  11. oktober 2019