Referat af bestyrelsesmøde 28.09.23

Til stede:
Fleur, Tina, Rasmus, og Anders L, 

Afbud

Anders V. og Maria P(suppleant)

Referent: 

Anders L

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Næste møder
 • Grønt udvalg
 • Økonomi
 • Havesalg
 • Formandsskab
 • Udlejning af materialer
 • Trillenet (fælles internet)
 • Byggesager
 • Venteliste
 • Renovation og affaldsøer
 • Fællesveje i haveforeningen
 • Fælles arbejdsdage
 • Nye mailadresser
 • Nye vandmålere
 • Fælleshave
 • Dagsorden til næste møde

Referat: 

1. Godkendelse af dagsordenen:

Det er godkendt

2. Næste møder:

9. november hos Maria

6. december hos Anders 

3. Grønt udvalg:

3. haver som har fået et rekommanderet brev med manglende vedligehold. 

2 af haverne har fået gjort noget ved det.

En mangler dog stadig at få gjort det sidste.

Præmiehaver: 3 har fået en præmiehaver.  Der er besluttet, at hver have får 1000 kr. at spise for, da der ikke er præmiefest i år 2023. Haverne skal komme med deres bon, når de har spist et sted i byen.

3. Økonomi:

Nyt El skab og 40 m  el ledninger på Rønnevej 51.500 kr. kostede det.

Cirka 15.000 kr. i ekstra indtægt, da der er en del haver, som ikke har deltaget i havearbejde. 

Der opkræves el og vand i november måned. Vand bliver automatisk registreret. El skal af læses sidst i oktober. 

3. Havesalg:

Have 61 har været til salg, og der er en køber. Mangler betalingen og får underskrevet papirerne.

Have 111 skal sættes til salg, undersøges om der ligger en ibrugtagningstilladelse.

Birkevej 52 har ytret ønske om salg, men vi har endnu ikke modtaget opsigelsen retur endnu.

4. Formandskab:

Fleur har ringet til flere forskellige VVS selskaber angående dræn. Kim fra Nova 24 kom.

Der var dog nogle af haverne, som ikke har låst deres havelåger. Så de blev nødt til at komme en anden dag. 

Anden gang kunne VVS medarbejderen ikke finde dræn, så de blev nødt til at komme for tredje gang. Der er besluttet, at der afsættes 4000 for lige år og 7000 kr. for ulige år til dræn.

Repræsentskabsmøde, ingen kunne dog deltage. Referat kommer senere. Fleur vil gerne have stikord  på året der gik til generalforsamling.

5. Udlejning af materialer:

Der er kommet et telt,som man kan leje fremadrettet. 

Det går godt med de nye ansvarlige for udlejningen. 

Priser skal opdateres til næste sæson

150 kr. for et telt

150 kr for partypakken.

Motoriseret haveredskaber : 

En halv dag, 80 kr. og 150 kr. for en hel dag.

Traileren: 30 kr. for en halv dag og 55 for en hel dag. 

Brændekløver, afretter sæt og kompressor er 50 kr for en halv dag og 90 for en hel dag. 

6. TrilleNet (fælles internet):

Der er 4 som afventer med at komme på Trillenet.

..

7. Byggesager:

Der er en som har fået ibrugtagningstilladelse. 

Rasmus vil sende reminder til verserende byggesager. Ellers ikke noget nyt,

8. Venteliste:

5 nye medlemmer, 46 i alt på ventelisten

9. Renovation og affaldsøer:

Ikke nyt

10. Fællesveje i haveforeningen:

Der er blevet leveret stabilt grus. Rail skal fordeles fra parkeringspladserne.

11. Fælles arbejdsdage:

Den sidste 8. oktober 

Hæk klipning og lugning.

12. Nye mailadresser:

Ikke noget nyt og slettes fremadrettet

13. Nye vandmålere:

Ikke noget nyt og slettes fremadrettet. 

14. Fælleshave:

Der er ikke noget nyt. 

14. Dagsorden til næste møde:

Stikord til generalforsamling.

Vi vil foreslå, at vi skal være to mere i bestyrelsen til næste sæson.

Snak om elmåler økonomi og ansvarsfordeling