Referat ekstraordinær generalforsamling 18/9-22

Åby Bibliotek 18.9.2022

Ekstraordinær generalforsamling Haveforeningen Trillegården på Åby Bibliotek

Stemmetællere: Jane, nr. 65, Inger nr. 80, Heidi nr. 49

Dirigent: Rasmus have nr. 83

Indkaldelse og dagsorden godkendt.

Dagens dagsorden er at stemme om de forslag om el- og vandmålere, som var til afstemning på
den ordinære generalforsamling, og som blev vedtaget dengang, men hvor vi var for få
medlemmer, til at afstemningen var gyldig. I dag skal vi se, om afstemningen kan bekræftes eller
ej.
Spørgsmål ang. den årlige omkostning ved driften/aflæsningen af de nye målere. Omkostningen
er: 3995 + moms pr. år (ca. 45 kr. pr. havelod pr. år)

Michael have nr. 70 har undersøgt tilbuddet nærmere, og ridser op, hvad systemet kan, og at han
står inde for det system, vi har tænkt os at anskaffe.

Tina læser forslag 1 højt om vandmålere, som også er udsendt på skrift. Man udfylder A1 og B1
med enten ja eller nej. Her have har 2 stemmer, uanset antal fremmødte pr. have.
Resultat: 44 JA, 0 NEJ
Tina læser forslag 2 højt om elmålere, som også er udsendt på skrift. Man udfylder A2 og B2 med
enten ja eller nej. Hver have har 2 stemmer, uanset antal fremmødte pr. have.
Der er et spørgsmål, om her og nu priser og konjunkturer, om firmaet kan levere, om værdien af
el- og vandmålere tilskrives haveværdien, og om prisen er uafhængig af elpriserne.
Ved næste generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om, at værdien tilskrives haverne, men det
er ikke noget, der behandles på denne ekstraordinære generalforsamling.
Resultat: 44 JA, 0 NEJ

Referent: Kirstine, Lindevej 5